Solidarność Wielkopolska - O odpowiedzialnym biznesie
O odpowiedzialnym biznesie
Poniedziałek 27 maja 2013

W dniach 15-17 maja 2013 r. odbyła się w Niemczech druga z trzech wizyt studyjnych przewidzianych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowanie porozumień na rzecz wdrażania idei flexicurity i CSR w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem wzorców niemieckich”, którego partnerem jest wielkopolska „Solidarność”.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli „Solidarności” oraz lidera projektu - Wielkopolskiego Związku Pracodawców obejmowało zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w Niemczech. Poruszane były zarówno kwestie regulacji prawnych, jak i rola związków zawodowych w realizacji projektów CSR, a także dualny system szkolenia. Przedstawione zostały również przykłady konkretnych firm, w których polityka CSR jest realizowana co przekłada się bezpośrednio na: poprawę warunków pracy pracowników, poprawę komunikacji w firmie, wzmocnienie wizerunku firmy, zachowanie względem społeczeństwa.
 
W trakcie realizacji projektu na terenie województwa wielkopolskiego zorganizowanych zostanie go 7 debat. Ich uczestnicy, czyli przedstawiciele pracodawców, partnerów społecznych,  instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej i PIP będą mogli zapoznać się ze wstępnym projektem rekomendacji, zgłosić zastrzeżenia, zwrócić uwagę na pominięte aspekty, albo takie których nie da się implementować w polskich realiach. Podzielą się również swoimi doświadczeniami, co przyczyni się do wypracowania takiej rekomendacji z zakresu CSR i flexicurity, która będzie mogła być zastosowana do wielkopolskich przedsiębiorstw.

Magdalena Urbańska