Solidarność Wielkopolska - O płacy Polaków w Niemczech
O płacy Polaków w Niemczech
Poniedziałek 26 stycznia 2015

Pochodzę z Polski i pracuję w Niemczech. Czy istnieje płaca minimalna dla mnie? Jestem zatrudniony jako pomoc domowa w prywatnym gospodarstwie domowym. Czy obowiązuje mnie płaca minimalna? To tylko przykładowe dwa z wielu pytań, na które odpowiedzi udziela ulotka informacyjna rozdawana polskim pracownikom w Niemczech. Broszurka była rozdawana m.in. 11 stycznia kierowcom przy autostradzie A4.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę. Do niemieckiego minimalnego wynagrodzenia i wskazanych praw pracowniczych uprawnieni są wszyscy pracownicy bez względu na narodowość pracownika i narodowość pracodawcy.

Aby pracownicy z Polski i Czech byli poinformowani o swoich prawach, DGB Region Saksonia w ramach EURES-TriRegio wydała broszurę w języku polskim, niemieckim i czeskim. Ulotki zawierają informację o minimalnym wynagrodzeniu należnym pracownikom w poszczególnych grupach zawodowych oraz informują o innych prawach pracowniczych obowiązujących w Niemczech.

- Płaca minimalna obowiązuje w Niemczech wszystkich zatrudnionych, niezależnie od tego, skąd pochodzą – tłumaczy wiceprzewodniczący DGB Saksonia Markus Schlimbach. - Ale oczywiście istnieją reguły, które muszą znać także polscy i czescy pracownicy. Na przykład jest kilka branż z rozbieżnymi regulacjami, jak praca tymczasowa, budownictwo czy branża opieki. I oczywiście ważne jest, by w przypadku płacy godzinowej dokładnie zapisywać czas pracy. Takie wskazówki znaleźć można w broszurach, a dla nas ważne jest, by pracownicy z Polski i Czech nie byli gorzej traktowani – wyjaśnia.  

- Musimy informować polskich pracowników dojeżdżających do pracy do Niemiec na temat ich praw, aby nie zarabiali mniej niż im przysługuje. Tylko ten, kto zna swoje prawa, może domagać się ich przestrzegania - dodaje przewodniczący Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność“ Franciszek Kopeć.

W związku wydaniem ulotek Region Jeleniogórski NSZZ „Solidarność” i przedstawiciele niemieckiej centrali związkowej DGB Saksonia organizowali wspólnie akcję informacyjną adresowaną do obywateli polskich, pracujących na terenie Niemiec, w tym do kierowców firm polskich przewożących towary w Niemczech.

Akcja informacyjna odbyła 11 stycznia 2015 r. przy autostradzie A4, na terenie Polski, na ostatnim miejscu obsługi podróżnych przed granicą.

Broszurę w formie drukowanej można zamówić w DGB Region Saksonia anna.bernstorf@dgb.de