Solidarność Wielkopolska - O prawie pracy ze studentami
O prawie pracy ze studentami
Poniedziałek 27 lutego 2017

Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych ze stosunkiem pracy: zawieranie i wypowiadanie umowy o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, umowy cywilnoprawne jako alternatywa dla umów o pracę to tematy szkolenia studentów poznańskich uczelni z przedstawicielami wielkopolskiej „Solidarności”.

W arkana prawa pracy wprowadzą studentów Olaf Wiśniewski, prawnik ZR oraz Patryk Trząsalski, członek Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Szkolenie, którego  organizatorem jest  NZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, odbędzie się  1 i 2 marca br. w godz. 17.00-19.00 w auli Wydziału Neofilologii UAM przy al. Niepodległości 4.

„Twoje prawa w pracy” to kolejna edycja projektu, któremu przyświeca idea street law, czyli „prawa na ulicach”, zakładająca przekazywanie wiedzy prawniczej niezbędnej w codziennym życiu jak największej liczbie osób nie związanych zawodowo z prawem.

Projekt ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których brak wiedzy i doświadczenia młodych ludzi są wykorzystywane przez pracodawców.  Chodzi także o uświadomienie przyszłym pracownikom znaczenia właściwych relacji między pracownikami a pracodawcami, zbudowanych na zasadach wzajemnego zaufania i szacunku.