Solidarność Wielkopolska - O sprawiedliwy transport w Europie. Podpisz petycję
O sprawiedliwy transport w Europie. Podpisz petycję
Poniedziałek 14 grudnia 2015
fot. Wojciech Obremski

Związkowcy z Sekcji Transportu Drogowego FTE ogłosili Europejską Inicjatywę Obywatelską pod nazwą Sprawiedliwy Transport w Europie (Fair Transport Europe). Tadeusz Kucharki, szef ,,Solidarności"  transportowców apeluje o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją w tej sprawie.

Celem inicjatywy jest położenie kresu niedopuszczalnym praktykom biznesowym prowadzącym do dumpingu socjalnego i płacowego. Związkowcy wzywają Komisję Europejską do zapewnienia uczciwej konkurencji w różnych rodzajach transportu i do zagwarantowania równego traktowania pracowników (w odniesieniu do zasady równości wynagrodzeń i warunków pracy), niezależnie od kraju pochodzenia. 

- W ramach tej inicjatywy będziemy zbierać podpisy pod petycją, która wzywa polityków Komisji Europejskiej do działań zapobiegających wyścigowi zaniżania warunków pracy i życia pracowników transportu - wyjaśnia Tadeusz Kucharski, przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu NSZZ ,,Solidarność".

Na stronie www.fairtransporteurope.eu obywatele mogą podpisać petycję, wyrażając w ten sposób swoje poparcie dla równych warunków pracy wszystkich pracowników w całej Europie oraz wysokiej jakości usług, bezpieczeństwa pasażerów,  pracowników i uczestników w łańcuchu wszystkich gałęzi transportu. 

- Zwracam się do wszystkich z prośbą o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją - apeluje szef KST. - Trzeba zebrać milion podpisów.  

hd