Solidarność Wielkopolska - O wolną niedzielę
O wolną niedzielę
Niedziela 23 czerwca 2013

Trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Wolna Niedziela”. Akcję popiera „Solidarność”.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy „Wolna Niedziela” o zmianie  ustawy - Kodeks pracy musi zebrać 100 tys. podpisów pod projektem wprowadzającym zakaz pracy w placówkach handlowych w każdą niedzielę.

Akcję poparł przewodniczący KK Piotr Duda: - Wolne niedziele w handlu to od lat twardy postulat „Solidarności”. Trzeba wspierać każdą taką inicjatywę, aby jak najwięcej pracowników niedzielę spędzało z rodziną.    
Na stronie www.wolnaniedziela.org, na której znajduje się informacja o tym, gdzie można złożyć podpis, inicjatorzy akcji napisali:
„Wprowadzenie w życie proponowanej zmiany Kodeksu pracy pociągnie za sobą bardzo korzystne skutki społeczne.  Po wielu latach zaniedbań stworzona zostanie nowa jakość życia dla rodzin, zwłaszcza dla rodzin pracowników zatrudnionych w sektorze handlu. Zapoczątkowany zostanie  zapomniany już trend pielęgnowania rodziny jako podstawowej jednostki społecznej.  Dotyczyć to będzie także rodzin nie związanych z działalnością handlową, zapędzonych w szaleńczą chęć kupowania niekoniecznie z potrzeby.  Zmienić się może cała kultura obchodzenia dnia wolnego od pracy. Zmienić, a wręcz można powiedzieć powrócić do dawnych dobrych tradycji”.
W zamknięciu placówek handlowych w niedzielę inicjatorzy akcji widzą szansę poprawy kultury życia, „na ożywienie centrów miast, parków, deptaków i skwerów, z których to coraz częściej ludność w dni wolne wysysana jest do podmiejskich centrów handlowych.  Wszystkie te aspekty poprawią integrację i zacieśnią więzy rodzinne, co ma niebagatelne znaczenie - zwłaszcza przy tak dramatycznych prognozach demograficznych przedstawianych dla naszego kraju”.  
Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń zakaz pracy w niedzielę nie powinien przynieść większych zmian w gospodarce kraju. „Z uwagi na to, że ilość środków dostępnych w budżetach domowych nie zmieni się - to zakupy zamiast na siedem zostaną rozłożone na sześć dni, a ich ciężar przełożony zostanie na sobotę i poniedziałek. Zasada ta jest już teraz stosowana przez wiele rodzin hołdujących tradycyjnemu modelowi tygodnia. Dla budżetu państwa oznacza to, iż wpływy z podatków (VAT, CIT , PIT, akcyzy) pozostaną na praktycznie niezmienionym poziomie”.
Członkowie Komitetu obalają też zarzut przeciwników tego rozwiązania, że zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę oznacza wzrost bezrobocia. Już teraz Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek dania pracownikowi innego dnia wolnego za przepracowaną niedzielę. Przykład ten dowodzi, iż wprowadzenie proponowanych zmian nie spowoduje wzrostu bezrobocia, a wręcz przeciwnie może przynieść dodatkowe miejsca pracy we wspominanych wcześniej jednostkach związanych z kulturą i wypoczynkiem.

b