Solidarność Wielkopolska - Obserwator Ryzyka Psychospołecznego
Obserwator Ryzyka Psychospołecznego
Poniedziałek 8 kwietnia 2013

Pod tą nazwą kryje się portal internetowy, który jest częścią innowacyjnego projektu badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi.

Portal przeznaczony jest zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Jego celem jest dostarczenie potrzebnej wiedzy nt. zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Pracownikom umożliwi samodzielne przeprowadzenie badania, po którym przekonają się, czy w firmie występują zagrożenia psychospołeczne oraz jakie one mogą mieć dla nich skutki. Pracodawcom pozwoli zdiagnozować zagrożenie psychospołeczne i dalsze ich  monitorowanie, a także oszacować ekonomiczne koszty ryzyka psychospołecznego przez takie wskaźniki, jak absencja spowodowana stresem w pracy, zaangażowanie pracowników bądź intencja zmiany pracy. Na portalu znajdują się także przykłady pozytywnego motywowania pracowników oraz propozycje działań prowadzących do lepszej organizacji pracy i redukcji zagrożeń.

Polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie. Według raportu ZUS „Absencja chorobowa w 2008 r.” zaburzenia psychiki i zachowania to po chorobach neurologicznych i nowotworach trzecia przyczyna absencji chorobowej liczona ilością dni zwolnienia lekarskiego. Ostatnie badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wykazały, że pracownicy bardziej zestresowani średnio o 3 dni dłużej są na zwolnieniach lekarskich, a badania „Satysfakcja z pracy” wskazały niestabilność zatrudnienia jako główny czynnik odpowiedzialny za stres w pracy. Obecne w Polsce badania psychospołecznych zagrożeń dotyczą jedynie wybranych grup zawodowych - badania w innych branżach są nieliczne, rozproszone i głównie sprzed transformacji ustrojowej.

Autorzy projektu zachęcają do wzięcia udziału w badaniach i wypełnienia ankiety (badania są anonimowe). Na stronie internetowej znajduje się również forum dyskusyjne – tutaj można podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz zadać pytanie, na które odpowie ekspert.

 

Więcej o projekcie: www.solidarnosc.org.pl