Solidarność Wielkopolska - Ochrona pracowników
Ochrona pracowników
Poniedziałek 9 maja 2011

W parlamencie trwają prace nad dostosowaniem przepisów Kodeksu pracy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2010 r. Zgodnie z nim pracownik zatrudniony na czas określony i objęty ochroną związków zawodowych, ma prawo domagać się przywrócenia do pracy, jeżeli został zwolniony z naruszeniem przepisów prawa. Dotychczas przysługiwało mu jedynie odszkodowanie. Pracownikowi nieobjętemu taką ochroną przysługuje w dalszym ciągu tylko odszkodowanie.

Projekt - zaproponowany przez Senat - rozszerza krąg pracowników, którzy mogą zgłaszać takie roszczenie, o związkowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na podstawie innego rodzaju kontraktu terminowego, tzn. umowy zawartej na czas wykonywania określonej pracy.
Podobna ochrona przysługuje pracownicom w okresie ciąży oraz pracownikom - kobietom i mężczyznom - korzystającym z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także ojcom korzystającym z urlopu ojcowskiego.

sis