Solidarność Wielkopolska - Od kwietnia w jednej izbie
Od kwietnia w jednej izbie
Poniedziałek 13 kwietnia 2015

Zasadność łączenia się w jedną Izbę pokaże przyszłość. NSZZ „Solidarność” ma wiele obaw co do sprawności organizacyjnej i administracyjnej takiego rozwiązania. Niepewność budzi też zmiana po stronie pracodawcy. Mowa o zmianach, które dotknęły urzędy skarbowe. Wszystkie jednostki z terenu Wielkopolski zostały przyłączone do Izby Skarbowej w Poznaniu. Pozostałe organizacje otrzymały status organizacji podzakładowych.

Dla NSZZ „Solidarność” największe znaczenie mają w tym kontekście sprawy pracownicze. Kwestia konsolidacji wielu dotychczasowych zakładów pracy 

i wielu funkcjonujących w nich samodzielnie organizacji NSZZ „Solidarność”, stała się jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania.

Inicjatorem i twórcą rozwiązań zaproponowanych dla całej Wielkopolski był Region Wielkopolska Południowa. Należało znaleźć rozwiązania najlepsze do połączenia się kilkunastu dotychczasowych organizacji zakładowych w jedną, zapewniając im jednocześnie niezależność finansową oraz kontynuację opieki eksperckiej. Podpisane zostało Porozumienie w sprawie struktury wewnętrznej i podstawowych zasad działania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w  Izbie Skarbowej w Poznaniu oraz stanowiący jego załącznik Regulamin tej organizacji, ustalający m.in. strukturę wewnętrzną, zakres kompetencji przekazanych jednostkom wewnętrznym, podstawowe zasady dotyczące przeprowadzania wyborów do władz statutowych organizacji, obowiązki finansowe jednostek wewnętrznych wobec organizacji zakładowej.

Przewodniczącą KZ  została Danuta Lehmann (Izba Skarbowa Poznań) a jej zastępcami Anna Pilarczyk (I US Kalisz) i Małgorzata Misorz (II Wielkopolski US Kalisz)