Solidarność Wielkopolska - Od września rusza batalia o zmiany w kodeksie pracy
Od września rusza batalia o zmiany w kodeksie pracy
Poniedziałek 29 sierpnia 2016

Od września ma ruszyć batalia ukierunkowana na radykalną zmianę obowiązującego kodeksu pracy. Nie będzie to jedynie kolejna nowelizacja wybranego fragmentu kodeksu pracy, lecz kompleksowe zmiany.

Bardzo wiele przepisów w obecnym kodeksie pracy nie jest na co dzień respektowanych przez pracodawców. Wiele jest „martwych”. Inne są pomijane, bądź traktowane ogólnikowo. Powoduje to wiele patologii i doprowadza do żenującego wyzysku pracowników, osłabiania standardów bezpieczeństwa pracy i skutkuje odbieraniem przynależnej każdemu godności. Zmiana prawa pracy nie może być wprowadzana pospiesznie. Jej autorzy nie mogą nie uwzględniać opinii pracowników i organizacji związkowych. Także pracodawcom winno zależeć na wypracowaniu jak najlepszych standardów pracy uwzględniających nie tylko potrzeby rynku i zglobalizowanej gospodarki, ale przede wszystkim  pracowników.

 

Jest dużo do zrobienia w tym zakresie. Zasadnym jest wzmocnienie pozycji układów zbiorowych pracy, będących podstawą w kreowaniu relacji, wzajemnych zobowiązań między stronami stosunku pracy. Na dziś obowiązują jedynie w nielicznej grupie zakładów. Nowy, zmieniony kodeks pracy nie może zwierać  norm ogólnikowych, oderwanych od realiów, pozbawionych możliwości egzekucyjnych. Pracownicy mając nowy, zmieniony kodeks pracy winni wiedzieć, że są w stanie skutecznie podjąć batalie obronne na wypadek konfliktu. Wiele do zrobienia jest w zakresie zbiorowego prawa pracy, chociażby odnoszącego się do ustawowo regulowanych sporów zbiorowych czy ustrojowej pozycji związków zawodowych. Pracownicy, związkowcy zasługują na legislacyjnie sprawny i skuteczny, zmieniony kodeks pracy.

Region Świętokrzyski