Solidarność Wielkopolska - Odeszła Renata Przybylska
Odeszła Renata Przybylska
Poniedziałek 14 kwietnia 2014

W czwartek 3 kwietnia 2014 r. na cmentarzu jeżyckim w Poznaniu pożegnaliśmy naszą koleżankę Renatę Przybylską. W „Solidarności” była od początku istnienia Związku. Pracowała w Komisji Zakładowej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego działała w opozycji niepodległościowej m.in. na rzecz internowanych i ich rodzin, udzielając pomocy charytatywnej oraz prawnej z zakresu prawa pracy. Była uczestnikiem licznych demonstracji organizowanych przez „S”. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. W latach 1988-1989 angażowała się w odbudowę struktur Związku w zakładach pracy. Pełniła liczne znaczące funkcje związkowe w strukturach Związku na poziomie zakładu pracy, w Zarządzie Regionu i w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Od 1989 r. zaangażowana w kampaniach wyborczych do Sejmu i Senatu oraz wyborów samorządowych. W 1990 r. pełniła funkcję męża zaufania Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich. W latach 1995-1998 była członkiem Regionalnej Rady Akcji Wyborczej „Solidarność”.

Od 1990 r. sekretarz osiedlowego Komitetu Obywatelskiego „S”, inicjatorka utworzenia pomocniczych struktur samorządowych, a następnie przewodnicząca Rady Osiedla im. ks. Jerzego Popiełuszki w Poznaniu. Z zawodu radca prawny była delegatem na Zgromadzenie Delegatów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

W latach 1995-1998 z ramienia Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „S” zasiadała w Radzie Nadzorczej ZUS.

Za swoją działalność została odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Odeszła przedwcześnie. Na zawsze pozostanie w serdecznej pamięci tych wszystkich, którzy spotkali ją na swojej drodze.