Solidarność Wielkopolska - Odeszła od nas Ania Grzymisławska
Odeszła od nas Ania Grzymisławska
Poniedziałek 20 czerwca 2022

Zmarła 9 czerwca 2022 r. Pożegnaliśmy Ją podczas Mszy św. w Bazylice Świętogórkiej w Gostyniu, spoczęła w grobowcu rodzinnym na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Anna Grzymisławska była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestniczka protestów studenckich w marcu 1968 r. W „Solidarności” od września 1980 r., członek Komitetu Założycielskiego na Akademii Medycznej, od stycznia 1981 r. przewodnicząca KZ; współzałożycielka pisma KZ „Monitor”. W listopadzie  1980 r. uczestniczka strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, 1980-1981 sekretarz Prezydium KKK Ochrony Zdrowia „S”, uczestniczka negocjacji z władzami nt. Karty Praw Pracownika Służby Zdrowia, delegat na I WZD Regionu Wielkopolska. W 1981 współzałożycielka biblioteki wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 r. przewodnicząca TKZ „S” na AM, w latach 1982-1989 członek podziemnej Komisji Porozumiewawczej Akademii Medycznych, w latach 1984-1989 ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej „S” Służby Zdrowia. Od 1982 r. współorganizatorka pomocy prawnej i materialnej dla represjonowanych; współorganizatorka druku, drukarz, autorka w prasie podziemnej, m.in. w „Biuletynie Wojennym”, „Solidarności – Poznań”, „Zeszytach Lekarskich”, współorganizatorka ogólnokrajowej sieci kolportażu w środowisku służby zdrowia i na poznańskich uczelniach. W latach 1987-1989 członek tajnego, a 1989-1990 jawnego TZR „S” Wielkopolska.

W 1989 r. uczestniczka obrad Okrągłego Stołu, podzespołu ds. zdrowia. 1989-1993 wiceminister zdrowia w rządzie: Tadeusza Mazowieckiego, następnie Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego, Hanny Suchockiej; 1994-1998 dyr. Departamentu Kadr i Spraw Socjalnych w TVP SA; 1998-1999 dyr. generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2000-2001 z-ca szefa kancelarii w rządzie Jerzego Buzka; 1999-2000 z-ca dyr. generalnego UP Poczta Polska, 2002-2006 kierownik referatu prawno-organizacyjnego w Oddziale IPN w Poznaniu, od 2006 r. dyr. Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Za swoją państwową i społeczną służbę Anna Grzymisławska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016) oraz wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).