Solidarność Wielkopolska - Odmrozić Fundusz Pracy
Odmrozić Fundusz Pracy
Poniedziałek 22 kwietnia 2013

Minister Pracy Władysław Kosiak-Kamysz domaga się większego wpływu na korzystanie ze środków zgromadzonych w Funduszu Pracy -  informuje „Puls Biznesu” i dodaje, że  propozycja ta na  pewno nie spotka się z aprobatą Ministra Finansów Jacka Rostowskiego. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do premiera Tuska.

Fundusz tworzą comiesięczne składki odprowadzane przez pracodawców od każdego zatrudnionego. Ich wysokość to 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na koncie Funduszu znajduje się ponad 10 mld zł rocznie. Minister Rostowski „pozwolił użyć” w ostatnim roku zaledwie ok. 600 mln zł.

Minister pracy chciałby, aby środki te w większym niż dotychczas stopniu przeznaczane były na aktywne formy zwalczania bezrobocia, np. szkolenia, stypendia i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Gazeta przypomina, że ministerstwo pracy i pracodawcy kilkakrotnie zwracali  się do ministra finansów z wnioskiem o zwiększenie środków na Fundusz Pracy wykazując konkretne korzyści płynące z właściwego ich wykorzystania.


b