Solidarność Wielkopolska - Odmrozić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odmrozić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Poniedziałek 23 listopada 2020

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 27 sierpnia 2020 r. „Solidarność” domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na budżet poprzez zwiększenie wpływów podatkowych z tytułu wzrostu konsumpcji.

Ponadto „S” nie zgadza się z zamrożeniem wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, likwidacją funduszu nagród w jednostkach sektora finansów publicznych oraz niejasnymi zasadami przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Sprzeciw związkowców budzi także obniżenie funduszu nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy oraz obniżenie kwoty bazowej, w oparciu o którą zostają wyliczone środki na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.