Solidarność Wielkopolska - Odpis większy o ponad 90 zł
Odpis większy o ponad 90 zł
Poniedziałek 27 lutego 2017

W 2017 r. kwota odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) wzrośnie prawie o 92 zł i wyniesie 1185,66 zł za pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach. Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy też zasady ustalania obowiązków socjalnych pracodawców.

Zmiany w wysokości odpisu wprowadza ustawa z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984). Zgodnie z jej art. 17 (który dodaje art. 5f do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) w 2017 r. wysokość odpisów na ZFŚS należy liczyć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r., czyli - zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS z 18 lutego 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 107) - od kwoty 3161,77 zł.

Zmiana ta spowoduje korektę maksymalnego pułapu świadczeń urlopowych, które nie mogą przekroczyć ustawowych odpisów na ZFŚS.

Odpis podstawowy w 2017 r. wynosi 1185,66 zł (37,5% z kwoty 3161,77 zł). 

Za: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.