Solidarność Wielkopolska - Odrzucony postulat emerytury stażowej
Odrzucony postulat emerytury stażowej
Poniedziałek 26 września 2016

Dnia 12 września sejmowa podkomisja, zajmująca się prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, odrzuciła poprawkę umożliwiającą przejście na emeryturę osobom ze stażem pracy wynoszącym 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn.

Poprawkę dotyczącą powiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy zgłosił poseł ruchu Kukiz’15 Jarosław Porwich. Wprowadzenia tego instrumentu domaga się również NSZZ „Solidarność”. Według wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Marcina Zielenieckiego wprowadzenie tzw. emerytury stażowej byłoby zbyt kosztowne. – Realizacja tego postulatu wymagałaby poniesienia dodatkowych znaczących kosztów przez systemy ubezpieczeń społecznych – powiedział wiceminister.

Prezydencki projekt ustawy dotyczący obniżenia wieku emerytalnego trafił do Sejmu pod koniec listopada ubiegłego roku. Pierwsze czytanie odbyło się podczas posiedzenia Sejmu na początku grudnia. Projekt zakłada przywrócenie wieku przechodzenia na emeryturę 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zabrakło w nim zapisów dotyczących powiązania możliwości przejścia na emeryturę ze stażem pracy. Do realizacji tego postulatu Andrzej Duda zobowiązał się w umowie programowej podpisanej z NSZZ „Solidarność” w maju ubiegłego roku, przed wyborami prezydenckimi.