Solidarność Wielkopolska - Odszedł Jacek Jurga
Odszedł Jacek Jurga
Poniedziałek 20 stycznia 2020

31 grudnia 2019 r. zmarł po ciężkiej chorobie Jacek Jurga - Przewodniczący „Solidarności” w Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Tulcach, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Rolnictwa, członek Rady Oddziału Leszczyńskiego oraz Krajowej Sekcji Rolnictwa, delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska i na WZD Krajowego Sekretariatu Rolnictwa.

Od początku przynależności do Związku bardzo zaangażował się w pracę w strukturach branżowych rolniczych, aktywnie wspierał działania Krajowego Sekretariatu Rolnictwa pomagając środowisku popegerowskiemu, zwłaszcza młodzieży. Współorganizował wypoczynek letni i zimowy dla dzieci wiejskich oraz pomoc materialną dla ubogich środowisk rolniczych na wschodzie. Występował w obronie pracowników w swoim zakładzie pracy i w strukturach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jacek był człowiekiem pogodnym, wesołym, tryskającym humorem i dzielącym się nim z innymi, służącym pomocą każdemu, aktywnym związkowcem uczestniczącym w codziennym życiu Związku. Lubiliśmy z Nim przebywać.  Będzie nam Go bardzo brakowało.

Karol Pabisiak – przewodniczący Oddziału Leszczyńskiego wielkopolskiej „S”