Solidarność Wielkopolska - Odszedł Józek Sobieraj
Odszedł Józek Sobieraj
Poniedziałek 11 lutego 2013

27 stycznia 2013 r. w wieku 74 lat zmarł wieloletni działacz leszczyńskiej „Solidarności”. Józef Sobieraj. W latach 1990-1995 był przewodniczącym Zarządu Regionu.

- Józek był otwartym i dobrym człowiekiem, mającym dystans do siebie i otaczającej go rzeczywistości. Pomocny zwykłym ludziom, rozumiejący ich problemy i troski. Był Przewodniczącym Zarządu Regionu leszczyńskiego w trudnych czasach dokonujących się w kraju przemian i rozliczeń z przeszłością, w czasie niełatwym wymagającym charyzmy i zdecydowania, ale też serca, które miał i potrafił okazać – wspomina Karol Pabisiak leszczyńskiego oddziału wielkopolskiej „Solidarności”.

Wspomnienie

Józef Sobieraj, urodził się 23 stycznia 1939 r. w Turowie. W „Solidarności” był od początku istnienia Związku. W latach 1980-1981 był wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej w Zakładzie Produkcji Sprzętu i Urządzeń Drobiarskich w Gostyniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. internowany w ośrodkach odosobnienia w Ostrowie Wlkp. i Głogowie. Zwolniony w kwietniu 1982 r. od razu zaangażował się w działalność podziemną, przewodniczył Tajnej Komisji Zakładowej w ZPSiUD. Był współorganizatorem akcji ulotowych i plakatowych, kolporterem prasy podziemnej. Ponownie internowany 3 listopada 1982 r. w Wierzchowie Pomorskim, zwolniony na początku grudnia tego samego roku. Kilka miesięcy później – w sierpniu 1983 r. – został aresztowany i w marcu 1984 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Gostyniu na 1 rok i 3 miesiące więzienia. Zakład karny opuścił w wyniku amnestii. W latach 1986-1989 był członkiem TZR Leszno. Po przywróceniu do pracy w 1989 r. pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Zakładowej oraz Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Gostyńskiej. W latach 1989-1990 był wiceprzewodniczącym, a następnie (1990-1995)  przewodniczącym Zarządu Regionu, delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i członkiem Komisji Krajowej.

W 2001 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.