Solidarność Wielkopolska - Odszedł Remigiusz Kubiak
Odszedł Remigiusz Kubiak
Wtorek 15 grudnia 2020

23 listopada 2020 r. zmarł nasz Kolega, ś.p. Remigiusz Kubiak. Do NSZZ „Solidarność” należał od października 1980 r. Był człowiekiem ofiarnym, empatycznym i niezwykle życzliwym, niestrudzonym obrońcą zbiorowych i indywidualnych praw pracowniczych. Był zawsze człowiekiem dialogu. Jako Przewodniczący Związku brał udział w negocjacjach restrukturyzacyjnych w zakładzie pracy, uczestniczył w przemianach zachodzących w zakładzie pracy, bronił praw pracowniczych wszystkich zatrudnionych pracowników w swoim zakładzie pracy, dbał o uprawnienia pracownicze oraz o powiększenie ich zakresu.

Przez wiele lat był członkiem zarządu Międzyzakładowej Komisji Węzła PKP Leszno z ramienia Koła przy Oddziale Automatyki i Telekomunikacji PKP Leszno. Od 1998 r. w nowo powstałym Zakładzie Infrastruktury Kolejowej w Lesznie został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

W wyniku restrukturyzacji w PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej w Lesznie połączył się z zakładem w Ostrowie Wlkp. i od tego czasu do roku 2018 ś.p. Remigiusz Kubiak pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego Organizacji Wydziałowej w Lesznie.

W czasie swej działalności był także: członkiem rady Okręgowej Sekcji Kolejarzy w Poznaniu, członkiem rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej PKP PLK S.A, delegatem na Walne Zebrania Regionu Leszczyńskiego NSZZ „Solidarność”.

Wiedział, że trzeba w kraju, w swoim mieście Rawiczu i w zakładzie coś zmieniać. Nie chciał by zwykli ludzie byli traktowani niegodnie. Rzucił się w wir pracy organicznej, budując Związek w PKP w Lesznie i Powiecie Rawickim. ał czynny udział w manifestacjach ogólnokrajowych, w pikietach i protestach branżowych organizowanych przez Związek w obronie prawa pracy, służby zdrowia, oświaty, sanepidu, rolnictwa i w obronie pracowników PKP (m.in. manifestacja w Ostrowie Wlkp. „Wagon” S.A.), angażował się i zawsze wspierał inne branże. Zaangażowany w życie Związku, gotowy pomagać i służyć innym. Uczestniczył i udzielał się w pracach dotyczących uroczystości patriotycznych i związkowych. Chorąży, zawsze pełnił honorową asystę sztandaru NSZZ „Solidarność”.

Kochał Związek, dla Niego pracował, nigdy o Nim nie zapomniał. Z wielkim bólem i żalem żegnamy naszego Kolegę, będzie nam Go bardzo brakowało. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

bg