Solidarność Wielkopolska - Odszedł od nas Jerzy Pomin
Odszedł od nas Jerzy Pomin
Piątek 21 stycznia 2022

Jerzy Pomin urodził się 6 maja 1943 roku w Poznaniu. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. rozpoczął pracę jako adwokat w Zespole Adwokackim Nr 5 w Poznaniu. W latach 1979 – 1986 był współorganizatorem zbiórek książek, pism i czasopism dla Polaków na Litwie. W latach 1980-1989 organizował wyjazdy wakacyjne dla dzieci członków KIK-u.

Od 1980 r. był doradcą prawnym wielkopolskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. We wrześniu 1980 r. był współautorem pierwszych postulatów zmian w sferze ogólno-społecznej i prawnej, jakie środowisko adwokackie zgłosiło po strajkach sierpniowych.

Po wprowadzeniu stanu wojennego jako doradca prawny współpracował z podziemiem solidarnościowym. Razem z adwokatem Janem Turskim był pierwszym adwokatem, który odwiedził internowanych w Gębarzewie. Później wielokrotnie jeździł do internowanych m. in. w Gębarzewie i przebywających czasowo w szpitalu w Gnieźnie. W latach 1982 – 1988 występował jako obrońca w wielu procesach politycznych przed sądami powszechnymi, wojskowymi i kolegiami ds. wykroczeń, pełnomocnik internowanych. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa od 1983 do 1989 r.

W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Poznaniu, doradcą prawnym kandydatów z listy „Solidarności” w wyborach parlamentarnych.

Sejm RP powierzył mu funkcję członka Trybunału w kadencji 1997-2001.

W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Jerzy Pomin zmarł 29 grudnia 2021 r. n. Miał 78 lat.