Solidarność Wielkopolska - Odwiedzimy biura poselskie
Odwiedzimy biura poselskie
Poniedziałek 9 marca 2015

W poniedziałek 9 marca wielkopolscy związkowcy z „Solidarności” odwiedzą biura parlamentarzystów PO i PSL i wręczą im postulaty zgłoszone do rozmów z rządem. Działania te wpisują się w harmonogram ogólnopolskiej akcji protestacyjno-strajkowej proklamowanej na początku lutego przez związki zawodowe.

Postulaty, które trzy centrale związkowe - „Solidarność” OPZZ i FZZ - przedstawiły premier Ewie Kopacz, to nie obrona przywilejów związkowych, ale propozycja dyskusji o realnych problemach polskiego społeczeństwa. To katalog spraw wymagających pilnego rozwiązania.

Związki zawodowe żądają negocjacji na temat:

 • szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego  wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 • wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia,
 • wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy,
 • wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia,
 • odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej,
 • wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35-letnimi, a mężczyźni 40-  letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura,
 • wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem,
 • odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej,
 • przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
 • bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej,
 • wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.