Solidarność Wielkopolska - Odznaczeni związkowcy
Odznaczeni związkowcy
Poniedziałek 24 maja 2021

Przemysław Rzepecki Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" w SKF Polska S.A. i Marek Wiza wieloletni działacz Wielkopolskiej Solidarności zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej, nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Medale wręczono w czasie spotkania zorganizowanego w siedzibie Regionu Ziemi Łódzkiej. Nominowani zostali do odznaczenia przez Radę Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony został w 2018 r. Jest on nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2022. Medal jest nadawany osobom żyjącym, które przez m.in. pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną - przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 *****

Fot. Wielkopolscy związkowcy odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Na zdjęciu: Marek Wiza – pierwszy z lewej, Przemysław Rzepecki – drugi z prawej