Solidarność Wielkopolska - Odznaczenia działaczy opozycji
Odznaczenia działaczy opozycji
Poniedziałek 21 czerwca 2021
fot. BN

W dniu 16 czerwca 2021 r. w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Odznaczenia otrzymało  38 osób w tym 7 pośmiertnie. Uroczystość, która odbyła się w Sali Białej poznańskiego Bazaru, prowadził dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek. W imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonał dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Gratulacje od wojewodów przekazali Łukasz Krysztofiak – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marek Budniak – doradca do spraw kombatantów i osób represjonowanych Wojewody Lubuskiego. Głos w imieniu odznaczonych zabrali Barbara Krawiec i Jerzy Majchrzak.

To wyjątkowe odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Pełna lista odznaczonych oraz biogramy znajdują się na stronie poznan.ipn.gov.pl