Solidarność Wielkopolska - Opieka nad dzieckiem podwyższy emeryturę
Opieka nad dzieckiem podwyższy emeryturę
Poniedziałek 22 lutego 2016

Urlop wychowawczy, który matka wzięła na swoje dziecko przed dniem 1 stycznia 1999 r. podwyższy emeryturę. Przepisy, które funkcjonują od maja ubiegłego roku pozwalają uwzględnić w ustalaniu prawa do emerytury kapitałowej okres urlopu wychowawczego wszystkim osobom, bez względu na to, kiedy opiekowały się dzieckiem.  Tak wynika z ustawy z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 552). Przed tą zmianą okres składkowy dotyczył tylko osób, które były na urlopie wychowawczym po 31 grudnia 1998 r.

Te osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy mogą się zwrócić o jego przeliczenie z uwzględnieniem korzystnych zasad dotyczących urlopu wychowawczego. Odpowiedni wniosek trzeba przesłać lub złożyć do jednostki ZUS, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału. Wniosek o symbolu ZUS Kp-3 można znaleźć na stronie zus.pl w zakładce formularze.

Jeśli kapitał początkowy obliczony na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy zmieniającej został już uwzględniony przy ustalaniu emerytury, to emeryt może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej obliczenie z uwzględnieniem odpowiednio przeliczonego kapitału początkowego.

hd, b