Solidarność Wielkopolska - Opowiedz o miłości – konkurs literacki 60+
Opowiedz o miłości – konkurs literacki 60+
Wtorek 16 lutego 2021

Z okazji Walentynek, Stowarzyszenie My50+ ogłosiło konkurs na opowiadanie o miłości. Można w nim opisać własną historię, przyjaciółki, rodziców lub kogoś z rodziny. Może to być także fikcja literacka, najważniejsze, by była to opowieść o uczuciu. Autor zobowiązany jest dostarczyć opowiadanie w określonej formie: plik w formacie Word, Odt, RTF lub wydruk o wymiarach do maks. 4 stron A4 w trzech egzemplarzach, napisane w języku polskim, dotąd nie publikowane.

Każdy z uczestników może nadesłać dowolną liczbę opowiadań.

W konkursowym jury zasiądzie m.in. Magdalena Witkiewicz, znana i ceniona autorka powieści – także o miłości. Nagrodzonych zostanie 5 najlepszych opowiadań, a wszystkie nadesłane prace po redakcji znajdą się w zbiorze miłosnych opowieści, wydanych w formie książki i e-booka.  

Prace można nadsyłać do 30 kwietnia 2021 r. drogą e-mailową na adres: opowiadanie@my60plus.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Wydawnictwo CD Media, ul. Wilczak 20F/U2, 61-623 Poznań z dopiskiem ,,Opowiadanie”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://my60plus.pl/opowiedz-o-milosci-konkurs-literacki-60/

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, jego celem jest nie tylko propagowanie twórczości literackiej seniorów, wzbogacanie języka ojczystego, zwrócenie uwagi na działalność i aktywność osób w wieku 60+, ale też przełamanie stereotypów społecznych. Miłość i związki są nie tylko dla młodych. Każdy, niezależnie od wieku ma prawo kochać i być kochanym.