Solidarność Wielkopolska - Opowiedz swoją historię
Opowiedz swoją historię
Poniedziałek 10 czerwca 2013

Europeana 1989 to inicjatywa, w ramach której gromadzone będą oddolnie materiały historyczne: fotografie, relacje, filmy i nagrania audio dokumentujące wydarzenia polityczne, ale i życie codzienne w tym okresie. Historia to nie tylko muzealne zbiory i stronice książek, lecz także nieopowiedziane historie.

Od ubiegłego tygodnia każdy może udostępnić swoje zdigitalizowane zasoby na stronie www.europeana1989.eu lub użyczyć je do digitalizacji podczas jednej z trzech publicznych zbiórek w Warszawie, Poznaniu  i Gdańsku. W Poznaniu akcja zostanie przeprowadzona 14 i 15 czerwca w Bibliotece Kórnickiej PAN w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku 78/79 (w godz. 10 - 20).
 
Polska odsłona
W Polsce koordynatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Audiowizualny, a ambasadorami są Tadeusz Mazowiecki i Chris Niedenthal. W akcji wezmą udział także Czechy, Estonia, Niemcy, Węgry, Litwa i Łotwa.
W 2014 r. świat będzie obchodził 25. rocznicę zburzenia muru berlińskiego i ponownego zjednoczenia mieszkańców Europy. Opowieści i wspomnienia świadków tych wydarzeń mogą pomóc innym lepiej zrozumieć historię i ujrzeć wydarzenia tamtego okresu z innej perspektywy. I chodzi tu nie tylko o dokumentowanie spektakularnych wydarzeń, ale wspomnień i zdjęć dnia codziennego. Na niemieckiej stronie Europeany 1989 są np. zdjęcia i relacje z wycieczek szkolnych oraz zdjęcie wnętrza pokoju w enerdowskim bloku z wielkiej płyty.

Jak można podzielić się wspomnieniami?
Wystarczy wejść na stronę www.europeana1989.eu i dodać online swoje opowieści oraz pamiątki.
Można też przyjść na publiczne zbiórki, gdzie przygotowany do tego zespół zeskanuje fotografie i spisze związane z nimi historie, aby każdy mógł podzielić się nimi z przyszłymi pokoleniami.

Dźwięk i obraz
Celem projektu Europeana 1989 jest stworzenie barwnej kolekcji składającej się z fotografii, nagrań dźwięku i wideo, a także z opowieści, które razem złożą się na obraz ilustrujący społeczne i polityczne przemiany w Europie w 1989 r. Rezultatem projektu jest fascynujące archiwum, którego zbiory mogą być wykorzystywane w pracy, w nauce, a także dla rozrywki.
Projekt 1989 jest częścią czegoś znacznie większego – Europeany, europejskiej cyfrowej biblioteki, muzeum i archiwum.  
Żeby przejrzeć zasoby Europeany, należy wejść na stronę www.europeana.eu. Europeana, organizując infrastrukturę dla tego projektu, nawiązała współpracę z serwisem History Pin, pozwalającym na czytelne i atrakcyjne prezentowanie zbiorów (m.in. z wykorzystaniem Google Street View). Obecnie w kolekcji dotyczącej 1989 r. znajduje się 6905 obiektów pozyskanych z niemieckiego serwisu Wir waren so frei.

Do wykorzystania
Idea budowania archiwum na podstawie zbiorów pozainstytucjonalne, prywatnych, nieformalnych, tworzonych oddolnie pozwoli historykom uzupełnić zasoby źródłowe dotyczące 1989 roku. Drugą ważną cechą projektu jest fakt, że wszystkie treści zgromadzone w ramach publicznej zbiórki będą udostępniane na wolnej licencji. Oznacza to, że można je będzie swobodnie wykorzystywać np. w projektach edukacyjnych dotyczących najnowszej historii Polski lub do ilustrowania haseł Wikipedii.

AD