Solidarność Wielkopolska - Ostatnie dni zbierania podpisów
Ostatnie dni zbierania podpisów
Poniedziałek 29 sierpnia 2016

Do końca sierpnia  w Dziale Organizacyjnym ZR można składać wypełnione listy poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. 

Ustawa określa zasady handlu w niedziele oraz Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę. Punktem wyjściowym jest określenie „placówki handlowej”. W świetle ustawy są to wszelkie instytucje i podmioty gospodarcze, których główną działalnością jest działalność handlowa, hurtowa i/lub detaliczna, a które kupują wyroby w celu ich odsprzedaży w sklepach itp. Ustawa obejmuje również podmioty świadczące usługi na rzecz handlu: centra logistyczne, centra magazynowe, terminale przeładunkowe, centra dystrybucyjne.

Zgodnie z projektem ustawy handel w niedziele jest zakazany. Jednak jest szereg wyłączeń od zakazu. To np. kolejne dwie ostatnie niedziele w roku kalendarzowym przed świętami Bożego Narodzenia, ostatnia niedziela przed Wielkanocą i druga niedziela lipca. Odstępstwo od zakazu dotyczyłoby też stacji benzynowych nieprzekraczających powierzchni 150 m kw., sklepów piekarniczych przy piekarniach, gdzie sprzedaje się wyroby własnej produkcji (w godz. 6-13), a także sklepów, gdzie pracuje wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Co więcej, niedzielny handel mógłby również odbywać się w aptekach i punktach aptecznych, w nieprzekraczających 50 m kw. powierzchni użytkowej kioskach, w których sprzedaż gazet, czasopism i biletów stanowi minimum 30% obrotu placówki. Zakaz nie obejmowałby sklepów czy kiosków z pamiątkami, upominkami czy dewocjonaliami pod warunkiem, że sprzedaż tych produktów stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu.

Za złamanie ustawy mają grozić sankcje karne. Zostaną one określone przez ministra sprawiedliwości w trybie rozporządzenia, które określi rodzaj i wysokość kary za złamanie zakazu handlu.

Bliższe przyjrzenie się ustawie pokazuje, że jej twórcy mają świadomość problemów związanych z całkowitym zakazem niedzielnego handlu. Teraz Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ograniczającej Handel w Niedziele musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów, żeby projekt ustawy mógł zostać przekazany do Sejmu.

Michał Miłosz

Za: „Tygodnik Solidarność” nr 20/2016

Projekt ustawy do pobrania ze strony www.wolnaniedziela.pl.