Solidarność Wielkopolska - Oswajanie przez projekt
Oswajanie przez projekt
Poniedziałek 19 sierpnia 2013
Fot. Patryk Trząsalski

Blisko 300 uczestników, 13 comiesięcznych debat, ponad 4,5 tys. badań sondażowych to wynik projektu unijnego ,,Wielkopolskie partnerstwo na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą w regionie”.

- To pierwszy projekt, w którym Zarząd Regionu był głównym beneficjentem – mówi Jarosław Lange, przewodniczący ZR wielkopolskiej ,,Solidarności”. – Naszymi partnerami byli Wielkopolski Związek Pracodawców i TEB Edukacja Sp. z .o.o. Wielkopolska jest regionem, w którym ludzie od wieków spotykali się i współdziałali. Także nasze działania to przykład pracy organicznej.

Projekt realizowany był od marca 2012 r. do maja br. Do udziału w debatach, w których  uczestniczyli związkowcy, pracodawcy, a także naukowcy i dziennikarze zaproszono m.in. Piotra Dudę, przewodniczącego KK NSZZ ,,Solidarność”, ze świata nauki prof. Henryka Mruka, prof. Stephane Portet, prof. Pawła Ruszkowskiego. Wystąpienia z dziedziny ekonomii i rynku pracy przygotowali także politycy: Longin Komołowski, Marian Krzaklewski i Andrzej Celiński.

- Debaty i spotkania, które odbyliśmy pokazały, że choć czasem jesteśmy po przeciwnych stronach dialogu, to potrafimy rozmawiać – podkreślał na spotkaniu podsumowującym projekt Jacek Kulik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców. – Oczywiście były tematy, które nas różniły, jak np. podejście do elastycznego czasu pracy, ale w dyskusjach okazało się, że można na płaszczyźnie dialogu przedstawić swoje racje. To bardzo cenne, bo nie zawsze liczy się wyłącznie cel, ale też ważna jest droga.

Oprócz debat ważnym elementem projektu były badania sondażowe, które opracowali Krzysztof Mrowicki i Witold Nowak z TEB Edukacja. Za pomocą badań ankietowych badano nastroje pracowników z perspektywy rynku pracy na przestrzeni 3 miesięcy.

- Bardzo cenna była obserwacja jak prawnicy reagują na zmiany na rynku pracy i jak zmieniają się ich nastroje – mówi Aleksandra Cybulska, koordynatorka projektu. – Wyniki badań zostały opracowane i opublikowane wraz z podsumowaniem debat. Wszyscy zainteresowani publikacją mogą ją odebrać w Zarządzie Regionu. Dostarczymy je także do różnych instytucji i urzędów, do organizacji związkowych i organizacji zrzeszających pracodawców, a także do wszystkich tych, którzy wzięli udział w badaniu.

Z punktu widzenia koordynatora, Aleksandra Cybulska za najważniejszy efekt projektu uznała stworzenie środowiska do rozmów między pracownikami a pracodawcami.

- To było przełamanie pewnych barier i pokazanie, że dialog jest możliwy po obu stronach, że po obu tych stronach są ludzie, którzy mają swoje racje i potrafią dochodzić do konsensusu – dodaje A. Cybulska. – To było swego rodzaju oswajanie.

W ramach projektu wypracowano stanowiska m.in. na temat zmian przepisów zmniejszających formalizację zasad prowadzenia sporu zbiorowego i ożywienia realnego dialogu w ramach Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.

Anna Dolska