Solidarność Wielkopolska - Oświatowe porozumienie
Oświatowe porozumienie
Poniedziałek 22 lutego 2016

We wtorek 16 lutego zakończyły się kilkumiesięczne negocjacje oświatowych związków zawodowych ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Postulaty dotyczące pracowników  pedagogicznych i niepedagogicznych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych zgłoszone przez oświatową „Solidarność” i poparte przez ZNP zostały w większości przyjęte.

- Pracownicy szkół należących do powiatu od dawna domagali się negocjacji w sprawie pensum dla pedagogów i psychologów. Na podstawie przepisów zmienionych w 2000 r. ta grupa zawodowa został podzielona na zatrudnionych w szkołach i zatrudnionych w poradniach. W tym drugim przypadku pensum pozostało na poziomie 20 godzin tygodniowo, a dla psychologów i pedagogów szkolnych  w niektórych samorządach wzrosło nawet do  30 godzin. W efekcie osoby mające takie same kwalifikacje, wykonujące podobne obowiązki otrzymują takie samo wynagrodzenie a ich czas pracy (pensum ) jest różny. W trakcie rozmów ze starostwem udało się wynegocjować zmniejszenie tej liczby do 22 godzin. Będziemy czynić starania, aby docelowo powrócić do 20 godzin - relacjonuje Izabela Lorenz, przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania „S”.

Porozumienie obejmuje również podwyżkę płac o 200 zł, wliczanych do wynagrodzenia zasadniczego, dla osób zatrudnionych na stanowiskach pomocy wychowawcy, wykonujących ciężkie prace fizyczne.

Izabela Lorenz nie kryje zadowolenia z rezultatów negocjacji. – Bardzo się z tego porozumienia cieszymy. Osoby te zajmują się dziećmi, a nierzadko również  dorosłymi (bo niepełnosprawni przebywają w szkole do 24 roku życia) z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną np. karmieniem, pieluchowaniem, pielęgnacją, myciem itp. Bardzo często są to pracownicy  o najniższych dochodach i na skutek wykonywanych obowiązków same potrzebują rehabilitacji.

Wicestarosta Tomasz Łubiński zapewnił, że środki finansowe na wprowadzone zmiany są zabezpieczone w budżecie. Realizacja zapisów porozumienia  zależy teraz od akceptacji Rady Powiatu. Najprawdopodobniej stanie się to w marcu lub w kwietniu.

b