Solidarność Wielkopolska - PIP sprawdza oświadczenia w Auchan
PIP sprawdza oświadczenia w Auchan
Poniedziałek 27 lutego 2017

W połowie marca mają być znane wyniki kontroli, którą w sieci marketów Auchan w całym kraju prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrola została po doniesieniach prasowych na wniosek minister pracy Elżbiety Rafalskiej. 

PIP sprawdza czy pracownicy marketów zmuszani byli przez pracodawcę pod groźbą zwolnienia z pracy do składania oświadczeń o pobieraniu zasiłku z programu 500+, który miał być wliczany do średniego dochodu na członka rodziny przy przyznawaniu świadczeń z funduszu socjalnego. Sprawę w mediach nagłośnili związkowcy z ,,Solidarności”. Dariusz Paczuski, wiceprzewodniczący sekcji handlu NSZZ „Solidarność” podał do publicznej wiadomości, że do związku zgłaszają się pracownicy sieci, którym pracodawca grozi konsekwencjami jeśli pisemnie nie oświadczą, że otrzymują wsparcie z programu "Rodzina 500 plus". W odpowiedzi na doniesienia prasowe minister Rafalska zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli i przekazanie raportu pokontrolnego. 

Sprawą zainteresował się także Rzecznik Praw Obywatelskich, który także poprosił Głównego Inspektora Pracy o udostępnienie wyników kontroli po jej zakończeniu. 

Zakres kontroli obejmuje dopuszczalność żądania oświadczeń, o których mowa w ministerialnym piśmie, w świetle postanowień regulaminu funduszu socjalnego oraz procedurę odbierania oświadczeń. Szczególnie wnikliwie badana jest kwestia opisywanego w prasie wymuszania składania oświadczeń pod groźbą zwolnienia z pracy.

Dorota Potejko, Dyrektor ds. Komunikacji, Auchan Polska twierdzi, że wnioski składane przez pracowników do Członków Komisji Socjalnej są dobrowolne. Składanie oświadczeń jest realizacją wymogu, jaki pracodawcy stawia ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli zróżnicowania świadczeń w zależności od sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej pracownika, czego odzwierciedleniem jest dochód na członka jego rodziny. Doliczenie do dochodu zasiłku 500+ obniża wysokość świadczenia.
Zarząd Auchan Polska wraz ze Stroną Społeczną uzgodnił stanowisko, że Państwowa Inspekcja Pracy rozstrzygnie czy ten sposób obliczania zasiłku socjalnego jest  zgodny z ustawą.

"Auchan informuje, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w managemencie w tym zakresie, zastrzega sobie możliwość wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych w obowiązującym Regulaminie pracy spółki" - czytamy w oświadczeniu Auchan przesłanym do  redakcji serwisu portalspozywczy.pl.

Jeśli potwierdzi się także proceder grożenia pracownikom zwolnieniem z pracy, Inspekcja Pracy podejmie zdecydowane działania przewidziane prawem, nie wykluczając zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom pracownika, określonego w art. 218 par. 1a kk.

AD