Solidarność Wielkopolska - Pamięci Kapłanów Niezłomnych
Pamięci Kapłanów Niezłomnych
Poniedziałek 22 października 2018

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych.

Ustawa została uchwalona w hołdzie „Kapłanom Niezłomnym – bohaterom, prześladowanym księżom, niezłomnym obrońcom wiary chrześcijańskiej i niepodległej Polski /…/ od św. Andrzeja Boboli, poprzez ks. Ignacego Skorupkę i kapelanów AK, aż do kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Sylwestra Zycha”.

W uzasadnieniu do projektu ustawy inicjatorzy ustanowienia święta, posłowie Prawa i Sprawiedliwości napisali:

„Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych jest wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski.

W ponad 1050-letnią historię Polski nieodłącznie wpisane jest chrześcijaństwo i jego wartości. Od zarania dziejów w historii naszego kraju pojawiają się postaci niezłomnych, bohaterskich duchownych, dla których chrześcijańskie idee i wiara w Boga są podstawą do apostolstwa, pobożnego życia i dążenia do świętości, ale też stanowią dodatkową motywację do działań na rzecz ziemskiej Ojczyzny - jej rozwoju, suwerenności i dobrobytu.

To duchowni często byli  depozytariuszami utraconej państwowości i wychowywali do wolności poszczególne pokolenia. Mówili bowiem zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej jak i społecznej oraz politycznej. Dlatego na przestrzeni lat niewoli Polacy zachowali zdolność do odbudowy samodzielnego państwa.”

Od tego roku będziemy obchodzić to święto 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci symbolu Kapłana Niezłomnego - ks. Jerzego Popiełuszki.