Solidarność Wielkopolska - Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Poniedziałek 10 marca 2014

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Lesznie rozpoczęły się już 28 lutego br. audycją radiową w lokalnej rozgłośni Radia Elka. Audycja zakończyła się konkursem telefonicznym z wiedzy o bohaterach - Żołnierzach Wyklętych. Nagrody książkowe i rzeczowe ufundowała leszczyńska „Solidarność” oraz pan Piotr Mądry.

W sobotę 1 marca br. w Bazylice p.w. Św. Mikołaja została odprawiona Msza św., po której nastąpiło odsłonięcie obeliska w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Armii Krajowej, władz miasta, posłowie, organizacje społeczne i polityczne oraz członkowie NSZZ „Solidarność”, orkiestra Miasta Leszna. Obecne były poczty sztandarowe m.in.: leszczyńskiego oddziału Zarządu Regionu, Krajowego Sekretariatu Rolnictwa   NSZZ „Solidarność”, Polskich Linii Kolejowych oraz kibiców Klubu Unia Leszno i   „Leszczyńskich Patriotów”. Przy zapalonych racach skandowano hasła „Armia Wyklęta – Leszczyńska Unia Pamięta”, „Cześć i Chwała Bohaterom”.

Do powstania obeliska, który znajduje się przy ul. Poniatowskiego przyczynił się w znacznej mierze leszczyński Oddział NSZZ „Solidarność”.

W ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dnia 14 marca br. w sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się projekcja filmu pt. „Żołnierze Wyklęci” oraz „Losy niepokornych”, a 22 marca koncert Andrzeja Kołakowskiego.

Bożena Górczak