Solidarność Wielkopolska - Pamiętali o Waldku Pietrzaku
Pamiętali o Waldku Pietrzaku
Poniedziałek 11 lutego 2013
Fot. Archiwum

26 stycznia 2013 r. w kościele p. w . św. Stanisława Kostki w Warszawie  na Żoliborzu, niedaleko grobu patrona „Solidarności” bł. księdza Jerzego Popiełuszki, proboszcz tamtejszej parafii, żona śp. Waldka, Teresa Pietrzak oraz  Przewodniczący Sekcji Przedsiębiorstw Zaplecza Kolei  NSZZ „Solidarność”  odsłonili tablicę poświęconą pamięci Waldemara Pietrzaka, naszego przyjaciela, działacza „Solidarności” w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Poznaniu.

Tablica powstała z inicjatywy kolegów i przyjaciół z Sekcji  Krajowej Przedsiębiorstw Zaplecza Kolei NSZZ „S”. Obecni na uroczystości byli przyjaciele z całej Polski, poczty sztandarowe z wielu zakładów zaplecza kolei.

W stanie wojennym Waldek był największym w naszym Regionie kolporterem prasy, ulotek, bibuły. Dźwigał ciężkie torby pełne zakazanych wydawnictw, przewoził je z Warszawy do Poznania i dalej w Polskę.

Podczas uroczystości  sylwetkę Waldka przypomniał jego przyjaciel, były wiceminister Transportu i Gospodarki Morskiej Witold Chodkiewicz.

Jesteśmy bardzo dumni, że Waldek ma „swoją” tablicę pamiątkową w miejscu, które jest szczególnie bliskie „Solidarności”.


Na fotografii:
Rok 1994 – wiceminister transportu Witold Chodkiewicz wręcza Waldemarowi Pietrzakowi odznakę „Zasłużony działacz kultury”.  

Lidia Dudziak