Solidarność Wielkopolska - Pamiętamy!
Pamiętamy!
Poniedziałek 22 grudnia 2014

Obchody 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęły się w Poznaniu 11 grudnia nadaniem skwerowi znajdującemu się pomiędzy ul. Krakowską, Karmelicką a Królowej Jadwigi imienia Ryszarda Kuklińskiego.

Na skwerze obok VI Liceum Ogólnokształcącego, popularnego „Paderka”, zamontowano tablicę informującą o dokonaniach Ryszarda Kuklińskiego, który - pracując w sztabie Wojska Polskiego przez kilka lat - informował wywiad amerykański o planach wojsk Układu Warszawskiego.

12 grudnia w kinie Rialto obyła się specjalna emisja filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

13 grudnia w miejscach upamiętniających poznańskie Ofiary stanu wojennego: Wojciecha Cieślewicza,  Piotra Majchrzaka, ojca Honoriusza Kowalczyka, Jana Ziółkowskiego i Jerzego Karwackiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

W godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość nadania imienia Piotra Majchrzaka, najmłodszej ofiary stanu wojennego, zaułkowi znajdującemu się w sąsiedztwie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. W odsłonięciu tablicy z nazwą zaułka uczestniczyła rodzina Piotra, prezydent Poznania, przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności”, radni oraz  mieszkańcy. Na transparencie przyniesionym przez młodzież był napis „Śp. Piotr Majchrzak – pamiętamy”.

Obchody zakończyła uroczysta Msza św. odprawiona w kościele oo. Dominikanów pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, po której nastąpił przemarsz pod pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Jarosław Lange w swoim wystąpieniu powiedział, że 33 lata władza komunistyczna próbowała zniewolić człowieka i odebrać mu nadzieję na godne życie.

- Słyszy się często, że była to bezkrwawa rewolucja. Około 100 osób – w tym 5 w Wielkopolsce - zostało zamordowanych przez aparat władzy, internowano 10.000 (w Wielkopolsce ok 400). Nie sposób zliczyć ludzi wyrzucanych z pracy, z uczelni, zmuszanych do emigracji, prześladowanych na różne sposoby. Bezkrwawa rewolucja!

Spotykamy się, aby oddać hołd tym, którzy polegli i podziękować im za tamten czas walki o wolną Polskę i godność człowieka. Będziemy pamiętać. Dziękujemy za tamten czas. A może trzeba by powiedzieć bardziej osobiście – dziękuję za tamten czas. Będę pamiętał.

33 lata temu po jednej stronie była machina przemocy, a po drugiej ludzie próbujący walczyć o lepsze życie. Zarówno jedni, jak i drudzy posługiwali się językiem polskim, stali na tej samej polskiej ziemi. Czasem mówi się o tamtym czasie wojna polsko-polska. Dzisiaj na szczęście nie ma tak dramatycznych przejawów tej wojny, ale obserwujemy ją w innej formie. Każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, co z tym można zrobić.

Chcę się odwołać do słów patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego, który mówił, że zło trzeba dobrem zwyciężać. To przesłanie jest nadal aktualne. Dzisiaj każdy z nas powinien samemu sobie zadać to pytanie:  czy ja potrafię zło dobrem zwyciężać. Czy potrafię?

Następnie przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, instytucji samorządowych i organizacji społecznych oraz organizacji zakładowych „S” złożyli kwiaty przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r., a studenci ułożyli ze zniczy napis „13 grudnia – NZS”.

 

13 grudnia w Pile

Przedstawiciele Oddziału Piła złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy pamiątkowym obelisku na Rondzie Solidarności. Następnie zebrani przeszli do siedziby pilskiej „S”, gdzie spotkali się uczestnicy wydarzeń sprzed 33 lat. W godzinach popołudniowych inicjatorzy Programu Zapomniani Niepokorni zaprosili na spotkanie opłatkowe, a w Domu Parafialnym przy kościele Świętej Rodziny została otwarta wystawa rysunków Jacka Fedorowicza z lat 1980-1987, wypożyczona z IPN-u w Katowicach. Organizatorami wystawy, która będzie czynna do końca roku, są: wielkopolska „Solidarność”, IPN, Parafia Świętej Rodziny w Pile i Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EFFATA.

Wieczorem w kościele pw. Świętej Rodziny, w asyście pocztów sztandarowych, przy wystawionych relikwiach bł. ks. Jerzego Popiełuszki została odprawiona Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego, internowanych i członków Związku, zamówiona przez wielkopolską „Solidarność”. W trakcie Mszy św. Młodzież Salezjańska przedstawiła program słowno-muzyczny.

 

da