Solidarność Wielkopolska - Pamiętamy
Pamiętamy
Wtorek 15 września 2020

W piątek 12 września br. na cmentarzu junikowskim ks. kan. Tadeusz Magas poświęcił Krzyż Katyński i Ołtarz Ofiarny powstały dla uczczenia pamięci Ofiar zbrodni dokonanej przez sowietów w 1940 r. na polskich oficerach w Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku, Miednoje i innych miejscach kaźni.

Pierwszy Krzyż stanął na tym miejscu w 1989 r. Po latach zarówno Krzyż jak i powstały rok później Ołtarz Ofiarny wymagały odnowienia. Gruntowna renowacja stała się możliwa dzięki zaangażowaniu i środkom finansowym Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Ponad trzydzieści lat temu, 29 kwietnia 1990 r., na tym cmentarzu przy symbolicznym Krzyżu Katyńskim, Jego Ekscelencja ks. Stanisław Napierała - biskup poznański poświęcił Ołtarz Ofiarny. Była to inicjatywa Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Zabiegał o to prezes-założyciel Związku, harcerz Szarych Szeregów druh Leonard Bura. Po nim opiekę przejął kolejny prezes dr Bogumił Moenke. Obaj są już na Wiecznej Warcie – wspominała podczas uroczystości Teresa Majchrzak, przewodnicząca Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów.

Dzięki tej inicjatywie możliwe stało się m.in. sprawowanie tutaj Mszy św. w intencji Ofiar strasznej zbrodni komunistycznej – zbrodni katyńskiej, w wyniku której z rąk sowieckich oprawców męczeńska śmierć poniosło prawie 22 tysiące najlepszych synów Narodu. Byli to oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, strażnicy więzienni, strażnicy leśni, funkcjonariusze wywiadu i kontrwywiadu oraz pracownicy polskiej administracji na Kresach Wschodnich. Znaleźli się wśród nich także Wielkopolanie, którzy z dala od rodzinnych stron pełnili służbę ku pożytkowi Ojczyzny.

Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów nie zapomniał, Wielkopolska nie zapomniała, Solidarność nie zapomniała – zapewniła T. Majchrzak.

W uroczystości udział wzięli wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.