Solidarność Wielkopolska - Pat w sprawie MPGM
Pat w sprawie MPGM
Poniedziałek 10 października 2011

Nie ma postępu w rozmowach o planowanej prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Poznaniu.

20 września br. ok. 300 pracowników poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. przez dwie godziny protestowało przed Urzędem Miasta domagając się wstrzymania decyzji o sprzedaży spółki.

W następnych dniach przedstawiciele zakładowych związków zawodowych NSZZ „Solidarność” i OPZZ oraz przewodniczący ZR Jarosław Lange spotkali się w tej sprawie z zastępcą prezydenta Poznania Mirosławem Kruszyńskim.  Strony pozostały przy swoich stanowiskach.

Jarosław Lange: Spotkanie miało charakter informacyjny. Chcieliśmy poznać argumentację Zarządu Miasta przemawiającą za prywatyzacją Spółki oraz uzyskać dodatkowe dane, które pozwolą nam zabezpieczyć sprawy pracownicze.

MPGM jest spółką miejską. Jej sprzedaż - jak napisali związkowcy w petycji skierowanej do władz miasta - zapewni miastu jednorazowy wpływ do kasy szacowany obecnie na 10 mln zł. Tymczasem majątek nieruchomy MPGM, zyski i zasoby finansowe przewyższają tę kwotę. Spółka przynosi miastu ok. 2 mln rocznie.