Solidarność Wielkopolska - Patriotyczne kolonie
Patriotyczne kolonie
Poniedziałek 11 lipca 2011

Od wielu lat poznański oddział TMWiZW  prowadzi różne działania dla utrzymania więzi z Rodakami, którzy pozostali na Kresach i – mimo licznych, a ostatnio nasilających się trudności, rugowania języka polskiego, groźby zamykania polskich szkół – trwają w kulturze przodków. Pragniemy im dać dowód, że Macierz o nich pamięta. Dlatego też w wakacje zapraszamy dzieci z Kresów, aby mogły poznać kraj przodków i zgłębiać język ojczysty. Tego lata również organizujemy kolonie połączone z poznawaniem kultury i języka polskiego dla uczniów polskiej szkoły z podwileńskiej Rzeszy. Nad polskim morzem w Jarosławcu od 15 do 25 sierpnia będziemy gościć 50-osobową grupę młodzieży wraz z wychowawcami. Mamy nadzieję umocnić ich patriotyzm i chęć wytrwania w polskiej tradycji.

Organizacja ich pobytu wymaga wielu środków finansowych, związanych m.in. z przejazdami, wyżywieniem i noclegami, a jako stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej nie mamy dostatecznych środków własnych na pokrycie pełnych kosztów.
Apelujemy do Państwa wrażliwości na potrzeby naszych najmłodszych Rodaków na Wileńszczyźnie. Prosimy o serdeczne wsparcie. Każda najmniejsza kwota będzie dla nas konkretna pomocą. Można także współuczestniczyć w koloniach.
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu
Konto w PKO Bank Polski S.A. I Oddz. w Poznaniu:
21 1020 4027 0000 1702 0322 5638 z dopiskiem „Kolonie”.
Szczegółowe informacje: Ryszard Liminowicz, tel. 61 866 63 41.