Solidarność Wielkopolska - Petycja w sprawie wznowienia śledztwa o zabójstwa dziennikarza
Petycja w sprawie wznowienia śledztwa o zabójstwa dziennikarza
Poniedziałek 20 grudnia 2021

Przyjaciele i członkowie b. Komitetu ,,Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary” zwrócili się do Prokuratora Generalnego z apelem o wznowienie umorzonego w 2019 r.  śledztwa w sprawie zabójstwa poznańskiego dziennikarza.

W apelu czytamy: ,,Jesteśmy przekonani, że jedynie utworzenie specjalnej grupy śledczej złożonej z prokuratorów zajmujących się dotychczas sprawą Jarosława Ziętary oraz poznańskich funkcjonariuszy znających lokalną specyfikę dałoby gwarancję rzetelnego wyjaśnienia sprawy i osądzenia winnych tej zbrodni. Niebawem minie trzydzieści lat od śmierci Jarosława Ziętary, polskiego dziennikarza, który 1 września 1992 roku został porwany i zamordowany. Był to pierwszy i jak dotąd jedyny przypadek zabójstwa dziennikarza na zlecenie. Zabójstwa związanego z wykonywaniem zawodu. Jarosław Ziętara został zamordowany, dlatego że był dziennikarzem, że dążył do prawdy. Przez wiele lat, w wyniku opieszałości, zaniechań, ale i złej woli poznańskim śledczym nie udawało się wyjaśnić tej bulwersującej sprawy”.

Dopiero w 2011 roku ujawnione przez dziennikarzy nowe fakty i okoliczności, apel mediów i parlamentarzystów doprowadziły do istotnego zwrotu w tej sprawie. Wówczas to Prokuratura Generalna poleciła wznowić śledztwo dotyczące porwania Jarosława Ziętary. Sprawa, zgodnie z intencją Komitetu Społecznego „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary”, została skierowana poza Wielkopolskę. Powierzenie śledztwa Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie miało kluczowe znaczenie. To bowiem krakowscy śledczy doprowadzili do rozwiązania tajemnicy porwania i zamordowania poznańskiego dziennikarza. Na ławie oskarżonych zasiedli jednak jedynie były senator Aleksander Gawronik oskarżony o podżeganie do zabójstwa oraz dwaj byli ochroniarze Elektromisu, wcześniej funkcjonariusze milicji i policji, Mirosław R. ps. „Ryba” i Dariusz L. ps. „Lala” oskarżeni o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie Jarosława Ziętary. Brakuje na niej zabójców i zleceniodawców. 28 czerwca 2019 r.  Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie umorzył śledztwo dotyczące zabójstwa dziennikarza. Formalnie podstawą tej decyzji było niewykrycie sprawców.

Nie jest tajemnicą, że przez lata główną przeszkodę w wyjaśnieniu tej zbrodni oraz postawieniu zarzutów podejrzanym stanowiła zmowa milczenia świadków, z których część do dziś nie ujawniła swej wiedzy, inni zaś odwoływali wcześniej składane zeznania. Część z tych świadków jest obecnie zdecydowana złożyć zeznania w śledztwie, którego formalnie nie ma. Dlatego – zdaniem autorów – kluczową sprawą jest wznowienie śledztwa.
Obecnie apel z kancelarii ministra sprawiedliwości został przekazany do Prokuratury Generalnej i czeka na rozpatrzenie. Można go poprzeć na platformie petycji obywatelskich Avaaz: secure.avaaz.org, a także przez wydarzenie na Facebooku (widoczne do 2.1.22 r.): ,,Podpisz apel w sprawie wznowienia śledztwa o zabójstwo dziennikarza Jarosława Ziętary”.
Dotychczas petycję wsparło 217 osób.
Anna Dolska

*****

Jarosław Ziętara (1968-1992) był dziennikarzem Gazety Poznańskiej, w której zajmował się m.in. dziennikarstwem śledczym, badającym m.in. afery gospodarcze. 1 września 1992 r. zaginął bez śladu w drodze do pracy. Według ustaleń prokuratury z 1998 r. został uprowadzony i zamordowany. Śledztwo w sprawie dziennikarza zostało jednak umorzone w 1999 z powodu nieodnalezienia jego zwłok.