Solidarność Wielkopolska - Piękny jubileusz
Piękny jubileusz
Poniedziałek 11 kwietnia 2011

W poniedziałek 4 kwietnia oświatowa „Solidarność” obchodziła niezwykłą uroczystość. Pan Józef Bogucki, który całe swoje życie poświęcił służbie społecznej i od początku istnienia Związku pozostaje jego członkiem – 19 marca 2011 r. skończył 100 lat.

Urodził się w Wągrowcu, gdzie ukończył Męskie Seminarium Nauczycielskie i Szkołę Ćwiczeń. Naukę kontynuował na Akademii Handlowej w Poznaniu. W 1936 r. rozpoczął pracę w szkole zawodowej w Czersku. Po wybuchu II wojny światowej został powołany do wojska. Był więźniem obozu jenieckiego oficerów w Dobiegniewie.
W chwili przejścia na emeryturę - po 36 latach pracy zawodowej - był nauczycielem w Technikum Odzieżowym w Poznaniu.
W 1980 r. należał do założycieli „Solidarności” w oświacie. Nadal aktywnie uczestniczy w comiesięcznych zebraniach związkowych. Pan Józef wraz z żoną Jadwigą wychował pięcioro dzieci, doczekał się siedmiorga wnucząt i dwoje prawnucząt.
W intencji dalszej pomyślności i zdrowia dla Józefa Boguckiego „Solidarność” modliła się podczas specjalnie zamówionej Mszy św. Następnie odbyło się  uroczyste spotkanie z Jego udziałem. Przybył na nie w towarzystwie żony i córek. Nie mogło oczywiście zabraknąć szampana i tortu zwieńczonego hasłem 100 lat oraz ozdobionego symbolem „Solidarności”. Dostojny Jubilat otrzymał Medal Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z okazji 30-lecia istnienia Związku oraz Złotą Odznakę przyznaną przez władze krajowe oświatowej „S”.

b