Solidarność Wielkopolska - Pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu w kadencji 2018-2022
Pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu w kadencji 2018-2022
Poniedziałek 23 lipca 2018

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ odbyło się 2 lipca br. Wszyscy członkowie tego gremium złożyli uroczystą przysięgę, deklarując sumienne wypełnianie obowiązków dla dobra naszej organizacji i Polski. Zgodnie z §111 ust.1 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu wybrał spośród siebie 12 członków Prezydium, na którego czele  stoi przewodniczący ZR Jarosław Lange.

Prezydium tworzą:

Przewodniczący - Jarosław Lange, zastępcy przewodniczącego: Zbigniew Adamczak (będzie również pełnił funkcję skarbnika), Adam Dopierała, Karol Pabisiak oraz Patryk Trząsalski, sekretarz ZR Aleksandra Cybulska oraz  członkowie: Sebastian Elsner, Sławomira Jakrzewska, Piotr Olbryś, Józef Perczak, Przemysław Rzepecki, Karol Urbaniak, Dariusz Wegnerski.