Solidarność Wielkopolska - Pikieta w Amazonie
Pikieta w Amazonie
Poniedziałek 22 lipca 2019

W poniedziałek 15 lipca br. przed firmą - magazynem Amazon POZ1 w podpoznańskich Sadach odbyła się pikieta. Pracownicy są w trakcie prowadzenia sporu zbiorowego, który nie toczy się po ich myśli.

Żądania pracowników reprezentowanych przez NSZZ „Solidarność” i Inicjatywę Pracowniczą:

1. godne zarobki dla wszystkich pracowników: podwyższenie podstawowej stawki godzinowej do co najmniej 25 zł netto dla pracowników poziomu pierwszego (T1) przy zachowaniu równego poziomu wynagrodzeń we wszystkich magazynach wchodzących w skład pracodawcy; jak też zbiorowego regulowania wynagrodzeń w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

2. sprawiedliwa ocena pracownicza: bezterminowe zawieszenie Załącznika nr 3 do Regulaminu Pracy (zniesienia feedbecków) oraz rozpoczęcie procedury ustalania jego treści z obydwoma organizacjami związkowymi.

3. stabilność zatrudnienia: zatrudnianie bezpośrednio przez pracodawcę, bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej i bez rocznych umów na czas określony.

Akcja protestacyjna prowadzona w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, a nadto z poszanowaniem mienia pracodawcy i innych pracowników będzie trwać do podpisania porozumienia kończącego spór zbiorowy.

 

Polegać będzie ona m.in. na rozpowszechnianiu materiałów związkowych dotyczących sporu zbiorowego oraz zgłoszonych w nim postulatów wśród pracowników zakładu pracy, zarówno przed wejściem do zakładu pracy jak też wewnątrz zakładu pracy poprzez ich udostępnianie w pomieszczeniach socjalnych; oflagowaniu zakładu pracy; rozwieszaniu plakatów wewnątrz zakładu pracy; organizowaniu pikiet.

facebook.com/solidarnosc.poznan/