Solidarność Wielkopolska - Piotr Duda odwiedził leszczyńskich związkowców
Piotr Duda odwiedził leszczyńskich związkowców
Poniedziałek 26 października 2015

Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda w środę 21 października odwiedził oddział leszczyński wielkopolskiej „Solidarności”. Wraz z szefem Oddziału Karolem Pabisiakiem, szefami regionów: Wielkopolska Płd. - Janem Mosińskim i Wielkopolska - Jarosławem Lange oraz Sylwią Maćkowiak ze Stowarzyszenia „Nasz Dom” spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej, a po południu ze związkowcami w rawickim Domu Kultury. Przewodniczący Związku zachęcał również do głosowania na kandydata PiS Jana Mosińskiego.

Zarówno z przedstawicielami mediów, jak i mieszkańcami Rawicza rozmawiał o sprawach ważnych nie tylko dla związku zawodowego, ale także o znaczeniu dialogu społecznego dla cywilizowania warunków życia w naszym kraju.

Podkreślił, że jednym z elementów tego systemu jest partnerskie współdziałanie związków zawodowych, pracodawców i rządu. Takim właśnie filarem będzie Rada Dialogu Społecznego, której członków 22 października nominuje Prezydent RP Andrzej Duda. Rada zastąpi Komisję Trójstronną, którą związki zawodowe – „Solidarność”, OPZZ i FZZ - opuściły dwa lata temu, w proteście przeciwko rządowi Donalda Tuska. Prace nad ustawą o Radzie Dialogu zainicjował NSZZ „Solidarność”, ale co ważne – w przygotowanie projektu ustawy bardzo zaangażował się minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

P. Duda wyjaśnił, że w Radzie liczącej 59 osób rząd nie tylko nie będzie miał, jak w Komisji Trójstronnej uprzywilejowanej pozycji, ale nawet jego przedstawiciel nie ma przewodniczy

żadnej z 9 komisji. W Radzie po ośmiu członków będą miały "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Swoich przedstawicieli z głosem doradczym będą mieli Prezydent, prezesi NBP i GUS.

Przewodniczący „S” przypomniał również o inicjatywach legislacyjnych zgłaszanych przez Związek oraz o wygranych skargach wnoszonych przez „S” do Trybunału Konstytucyjnego, m. in. w sprawie wydłużenia czasu pracy dla niepełnosprawnych, rozliczaniu czasu pracy, płacy minimalnej.

Podczas obu spotkań wiele miejsca poświęcono planom budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w trójkącie pomiędzy Poniecem, Krobią a Miejską Górką. Powstanie tej kopalni w sercu rolniczego regionu będzie zagrożeniem dla środowiska naturalnego, zdrowia mieszkańców, a także spowoduje likwidację tysięcy miejsc pracy w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym.

O szkodliwości tej inwestycji przekonywała związkowców Sylwia Maćkowiak ze stowarzyszenia „Nasz Dom”, również kandydatka PiS do Sejmu. Zarówno S. Maćkowiak, jak i J. Mosiński zadeklarowali, że niezależnie od wyników wyborów razem będą walczyć o niedopuszczenie do budowy kopalni w tym rejonie.

P. Duda, J. Mosiński, J. Lange i K. Pabisiak wzięli także udział w uroczystości upamiętniającej ofiarę 20 leszczynian, którzy 76 lat temu zostali rozstrzelani przez Niemców. „Wiedzieli, że idą na śmierć. Ginęli z imieniem Polski na ustach" – mówił prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego przygotowali inscenizację historyczną, podczas której potomkowie poległych odczytali listy relacjonujące tamtą tragedię. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed Tablicą Rozstrzelanych.

 

b