Solidarność Wielkopolska - Piotr Duda we władzach EKZZ
Piotr Duda we władzach EKZZ
Niedziela 11 października 2015

Podczas XIII Kongresu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, obradującego w Paryżu od 29 września do 2 października, przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda został wybrany do Komitetu Sterującego, najwyższej władzy EKZZ pomiędzy kongresami.

Obrady toczyły się pod hasłem „Walczymy solidarnie o dobre miejsca pracy, prawa pracownicze i sprawiedliwe społeczeństwo w Europie”. Przez cztery dni europejscy związkowcy dyskutowali o sytuacji gospodarczej, społecznej, zatrudnieniu i jakości życia na kontynencie.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych powstała w 1973 r. i liczy obecnie około 60 milionów członków, skupionych w 85 krajowych centralach związkowych zrzeszonych w konfederacji, pochodzących z 36 krajów Europy. „Solidarność” została afiliowana do EKZZ w 1995 roku.

Najwyższą władzą EKZZ jest Kongres zwoływany raz na 4 lata. Tworzą go delegaci wszystkich organizacji członkowskich w liczbie zależnej od liczby członków krajowej organizacji. Między Kongresami najwyższą władzą EKZZ jest Komitet Sterujący i Komitet Wykonawczy. Komitet Sterujący reprezentuje EKZZ w ciałach Unii Europejskiej a także prowadzi negocjacje z organizacjami pracodawców. W jego skład wchodzi 21 członków wybranych spośród członków Komitetu Wykonawczego.