Solidarność Wielkopolska - Piotr Łusiewicz i Krzysztof Moś członkami IndustriAll Europe
Piotr Łusiewicz i Krzysztof Moś członkami IndustriAll Europe
Poniedziałek 20 września 2021

Polska po raz pierwszy uzyskała dwa miejsca w IndustriAll Europe w sektorze szeroko pojętego gazownictwa. Osobami, które będą reprezentować Polskę są uznani i zaangażowani pracownicy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., koledzy Piotr Łusiewicz i Krzysztof Moś członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Gaz-System S.A. jest Spółką o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz uznanym i wiarygodnym przedsiębiorstwem o znaczeniu nie tylko krajowym, ale międzynarodowym. Tym samym reprezentanci Polski, wybrani z tak ważnego dla gospodarki Polski przedsiębiorstwa, z pewnością będą godnie i skutecznie działać dla osiągnięcia wyznaczonych celów i priorytetów.

Co to jest IndustriAll Europe?

IndustriAll Europe jest organizacją związkową, w której prace zostało zaangażowanych 11 Europejskich Komitetów Sektora Dialogu Społecznego, zwanego w skrócie SSDC. Komitety te działają na rzecz autonomicznego dialogu społecznego między europejskimi partnerami społecznymi. Poprzez wspólne i skoordynowane działania wypracowują stanowiska w sprawach będących przedmiotami wspólnego zainteresowania. Pracują nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, podwyższaniem kwalifikacji zawodowych, wyrównywaniem szans, mobilności ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, warunków pracy w szeroko pojętej strategii zrównoważonego rozwoju, itp.

W powyższym ujęciu Europejskie Komitety Sektorowego Dialogu Społecznego są reprezentatywnym instrumentem dialogu społecznego w ramach Unii Europejskiej. Pełne uczestnictwo jest zastrzeżone tylko dla reprezentantów państw członkowskich Unii Europejskiej. Istotne jest wskazanie faktu, że koszty związane z uczestnictwem nie obciążają żadnych struktur lokalnych, a pokrywane są przez Komisję Europejską.

Dziękujemy się wszystkim za okazane wsparcie i poparcie, a przede wszystkim zaufanie dla osób, które będą reprezentować Polskę w tym gremium, oraz pracach prowadzonych w ramach IndustriAll.

W swoich działaniach koledzy Piotr Łusiewicz i Krzysztof Moś będą starali się kłaść szczególny nacisk na sprawy kształtujące naszą rzeczywistość, naszą codzienną pracę, na sprawy dotyczące zarobków i podwyższania stopy życiowej do standardów innych krajów, w kontekście szeroko rozumianego sektora gazownictwa, oraz w bardzo istotnej kwestii przygotowania właściwych i zgodnych z realiami form prowadzenia działań w zakresie ekologii. Wszystkie działania będą się odbywały w obrębie europejskiego systemu gazownictwa w kontekście europejskich programów na rzecz ochrony środowiska i nie tylko.

 

facebook.com/solidarnosc.poznan/