Solidarność Wielkopolska - Płaca minimalna w styczniu w Sejmie?
Płaca minimalna w styczniu w Sejmie?
Wtorek 27 grudnia 2011

W pierwszej połowie bieżącego roku „S” przeprowadziła akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o podwyższeniu płacy minimalnej. Zebrano ok. 350 tys. podpisów, które 18 lipca Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej przekazał marszałkowi Sejmu RP Grzegorzowi Schetynie. 15 września w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy.

Zakończenie kadencji Sejmu i wybory wstrzymały prace nad projektem „S”. Wszystko wskazuje na to, że powinny zostać wznowione na początku przyszłego roku.
20 grudnia br. w Sejmie odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z marszałek Sejmu Ewą Kopacz oraz przewodniczącym sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Sławomirem Piechotą.
- Uzgodniliśmy sposób dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej. Na początku stycznia powinny ruszyć eksperckie prace nad projektem.  Jest również szansa na rozpoczęcie prac nad podwyższeniem progów uprawniających do pomocy społecznej - mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”.
Celem przygotowanego przez NSZZ „Solidarność” obywatelskiego projektu jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego.

b