Solidarność Wielkopolska - Płaca minimalna w transporcie
Płaca minimalna w transporcie
Poniedziałek 12 września 2016

Popieramy niemieckie prawo dotyczące płacy minimalnej. Żądamy, aby odnosiło się ono również do polskich przedsiębiorców działających w Niemczech w sektorze transportu – bez względu na to, czy wykonują operację ponadgraniczną, w tranzycie czy kabotażową – to główne tezy wspólnego listu polskich i niemieckich central związkowych kierowanych do Violetty Bulc, komisarza europejskiego ds. transportu. List zostanie podpisany podczas wrześniowego polsko-niemieckiego forum związkowego, które odbędzie się w Gdańsku.

Od samego początku polskie związki zawodowe wspierały swych niemieckich kolegów w ich walce o płacę minimalną w Niemczech w celu ochrony przed dumpingiem społecznym – czytamy w projekcie listu. I dalej - można to osiągnąć tylko jeśli te same standardy płacy i zatrudnienia stosują się do wszystkich przedsiębiorstw i pracujących w niemieckim sektorze transportu, niezależnie od tego czy pochodzą z Polski czy Niemiec.

W dalszej części związkowcy wyrażają zadowolenie z niemieckiej ustawy ws. płacy minimalnej, która ustalą ją na kwotę 8,5 Euro, zwracając uwagę, że jest ona zgodna z dyrektywą 96/71/EC ws. pracowników delegowanych.

Polscy i niemieccy związkowcy zwracają też uwagę na istniejącą w branży transportu ponadgranicznego wyniszczającą konkurencję. Warunki pracy wielu polskich, ale też niemieckich zatrudnionych są horrendalne. Pracownicy są zmuszani do nocowania w swoich pojazdach tygodniami zanim mogą wrócić do swoich domów.

Dlatego wzywają komisarz Bulc, aby zezwoliła na konsekwentne stosowanie ustawy o płacy minimalnej w Niemczech również w sektorze transportu i do pracowników delegowanych w Niemczech.

Polsko-Niemieckie forum związkowe odbędzie się w Sali Akwen Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w dniach 23-24 września. Wezmą w nim udział liderzy najważniejszych central związkowych Polski i Niemiec.

solidarnosc.org.pl 

ml