Solidarność Wielkopolska - Placówki pocztowe wolne od alkoholu
Placówki pocztowe wolne od alkoholu
Wtorek 16 marca 2021

10 marca handlowa „Solidarność” przekazała prezydentowi Andrzejowi Dudzie pismo, w którym nawołuje do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kwestii uszczelnienia ustawy o wolnych niedzielach. Widząc, że nie udało się wyeliminować wyjątku od zakazu handlu w niedziele przewidzianego dla placówek pocztowych - z którego chętnie korzystają sklepy spożywcze - związkowcy wpadli na nowy pomysł. Polega on na znowelizowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości w taki sposób, aby placówki pocztowe nie mogły handlować alkoholem.

Zdaniem „S” sieci sklepów spożywczych nadużywają wspomnianego wyjątku „uzupełniając lub przekształcając swoje usługi o obszar właściwy dla placówek pocztowych, zawierając umowy z operatorami pocztowymi na świadczenie usług w zakresie przyjmowania lub wydawania przesyłek pocztowych”.

„Działanie to ma charakter pozorny, który przyczynia się do otwierania placówek handlowych w niedziele i święta pod szyldem placówek pocztowych, mimo że nie realizują one tych usług, szczególnie w te dni i w pełnym zakresie. Wskutek obchodzenia powyższego przepisu pracodawcy zmuszają pracowników do pracy w niedziele i święta" - czytamy w piśmie zaadresowanym do Andrzeja Dudy.

„Najlepszym, najbardziej pożądanym społecznie mechanizmem zmiany tej sytuacji i zapewnienia pełnej realizacji zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, jej znaczenia i celowości, jest zakazanie sprzedaży alkoholu w placówkach pocztowych. Taki stan prawny miałby nie tylko znaczenie społeczne, tj. przeciwdziałanie nadmiernemu spożyciu alkoholu, ale ustanowiłby ograniczenia w zakresie korzystania z wyjątku dotyczącego możliwości otwierania placówek handlowych w niedziele i święta” – wskazują związkowcy.

solidarnosc.org.pl