Solidarność Wielkopolska - Platformie nagle zależy na opinii Związku
Platformie nagle zależy na opinii Związku
Poniedziałek 28 grudnia 2015
Fot. Telewizja Republika.pl

Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann zwrócił się do przewodniczącego NSZZ „Solidarność” z wnioskiem o analizę i opinię w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.

Pismo do przewodniczącego „S” szef klubu PO skierował 18 grudnia. „W związku z szybkim tempem prac nad projektem, bardzo proszę o pilnie przedstawienie stanowiska Związku” – napisał.

Piotr Duda wyraził zdumienie prośbą szefa PO przypominając, że przez 8 lat jego partia lekceważyła dialog  społeczny, a kluczowe z punktu widzenia pracowników i społeczeństwa akty prawne wprowadzała bez żadnych konsultacji.

W piśmie skierowanym do S. Neumanna szef „Solidarności” napisał:

Szanowny Panie Przewodniczący

Ze zdumieniem i niedowierzaniem czytam Pański list, w którym zwraca się Pan do przewodniczącego związku zawodowego (nawet nie przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego) o opinię projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej (druk nr 119), którego Pańskie ugrupowanie nawet nie jest autorem. Zadaję sobie pytanie, skąd u ugrupowania, które przez 8 lat miało za nic dialog społeczny, wprowadzało liczne – kluczowe z punktu widzenia pracowników i społeczeństwa – akty prawne bez konsultacji społecznych, nagle stało się tak dbałe o opinie związków zawodowych? Skąd taki prospołeczny zwrot w Państwa działalności?

Przypomnę Panu, że w 2010 roku w bardzo podobnej sprawie wprowadziliście Państwo bez jakichkolwiek konsultacji i w ogromnym tempie ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w służbie cywilnej. Wtedy byliście głusi na nasze apele. Na szczęście na wniosek NSZZ „Solidarność” za pośrednictwem Prezydenta udało się tę nowelizację zakwestionować przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dzisiaj Pan pisze: „nowelizacja budzi liczne wątpliwości i dotyczy przepisów związanych z sytuacją pracowniczą bardzo licznej grupy urzędników”. Przypomnę Panu, że wtedy ustawa o racjonalizacji zatrudnienia dotyczyła nie tylko dyrektorów i naczelników, ale wszystkich pracowników i miała dużo dalej idące konsekwencje dla ich sytuacji pracowniczej. Dlatego ten wniosek, to przejaw niebywałej hipokryzji Pańskiego ugrupowania.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Informuję, że zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych NSZZ „Solidarność”

otrzymała od autorów powyższy akt prawny i w ramach uprawnień przysługujących reprezentatywnym ogólnokrajowym centralom związkowym dokona w ramach dialogu społecznego analizy i wyda opinię dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej (druk nr 119). Stanie się tak niezależnie od Waszego wniosku.