Platformie nagle zależy na opinii Związku
Poniedziałek 28 grudnia 2015
Fot. Telewizja Republika.pl

Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann zwrócił się do przewodniczącego NSZZ „Solidarność” z wnioskiem o analizę i opinię w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.

Pismo do przewodniczącego „S” szef klubu PO skierował 18 grudnia. „W związku z szybkim tempem prac nad projektem, bardzo proszę o pilnie przedstawienie stanowiska Związku” – napisał.

Piotr Duda wyraził zdumienie prośbą szefa PO przypominając, że przez 8 lat jego partia lekceważyła dialog  społeczny, a kluczowe z punktu widzenia pracowników i społeczeństwa akty prawne wprowadzała bez żadnych konsultacji.

W piśmie skierowanym do S. Neumanna szef „Solidarności” napisał:

Szanowny Panie Przewodniczący

Ze zdumieniem i niedowierzaniem czytam Pański list, w którym zwraca się Pan do przewodniczącego związku zawodowego (nawet nie przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego) o opinię projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej (druk nr 119), którego Pańskie ugrupowanie nawet nie jest autorem. Zadaję sobie pytanie, skąd u ugrupowania, które przez 8 lat miało za nic dialog społeczny, wprowadzało liczne – kluczowe z punktu widzenia pracowników i społeczeństwa – akty prawne bez konsultacji społecznych, nagle stało się tak dbałe o opinie związków zawodowych? Skąd taki prospołeczny zwrot w Państwa działalności?

Przypomnę Panu, że w 2010 roku w bardzo podobnej sprawie wprowadziliście Państwo bez jakichkolwiek konsultacji i w ogromnym tempie ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w służbie cywilnej. Wtedy byliście głusi na nasze apele. Na szczęście na wniosek NSZZ „Solidarność” za pośrednictwem Prezydenta udało się tę nowelizację zakwestionować przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dzisiaj Pan pisze: „nowelizacja budzi liczne wątpliwości i dotyczy przepisów związanych z sytuacją pracowniczą bardzo licznej grupy urzędników”. Przypomnę Panu, że wtedy ustawa o racjonalizacji zatrudnienia dotyczyła nie tylko dyrektorów i naczelników, ale wszystkich pracowników i miała dużo dalej idące konsekwencje dla ich sytuacji pracowniczej. Dlatego ten wniosek, to przejaw niebywałej hipokryzji Pańskiego ugrupowania.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Informuję, że zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych NSZZ „Solidarność”

otrzymała od autorów powyższy akt prawny i w ramach uprawnień przysługujących reprezentatywnym ogólnokrajowym centralom związkowym dokona w ramach dialogu społecznego analizy i wyda opinię dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej (druk nr 119). Stanie się tak niezależnie od Waszego wniosku.