Solidarność Wielkopolska - Plecak na 6
Plecak na 6
Poniedziałek 24 sierpnia 2015

Sekcja Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przekazała kolorowe plecaki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 na poznańskich Ratajach w ramach akcji „Plecak na 6”.

Na początku roku szkolnego ponad 50 dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, otrzyma plecaki za pośrednictwem Pani Dyrektor.

Zaangażowanie społeczne, w tym zaangażowanie na rzecz wsparcia lokalnych społeczności to jeden z ważniejszych obszarów dla Sekcji Młodych. W ostatnich tygodniach Młodzi zaangażowali się w dwie pożyteczne inicjatywy: odmalowali płot w żłobku „Miś Uszatek” oraz zorganizowali zbiórkę krwi.