Solidarność Wielkopolska - Po Akademii otwiera się wiele furtek
Po Akademii otwiera się wiele furtek
Poniedziałek 28 kwietnia 2014

Rozmowa z Katarzyną Owczarek - stypendystką NSZZ „Solidarność” w roku akademickim 2013/2014:

Europejska Akademia Pracy (Europäische Akademie der Arbeit - EAdA) to wyjątkowe miejsce i inicjatywa zarazem. Od siedemdziesięciu ośmiu lat stanowi nieodłączny element Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem. Każdy rocznik studentów Akademii spędza w niej jedenaście miesięcy (od października do sierpnia), podczas których zgłębia zagadnienia związane ze społeczeństwem, prawem, ekonomią i organizacją.

Kim są studenci EAdA?

Studenci Akademii to przede wszystkim osoby wywodzące się z niemieckich związków zawodowych. We wspólnej szkolnej ławie zasiadają tutaj związkowcy z IG Metall, IG BAU, Ver.di, NGG, EVG i innych. Kilka miejsc zajmują mieszkańcy samego Frankfurtu: członkowie rady miejskiej i pracownik Fraport, największego europejskiego lotniska. Od kilku lat jedno lub dwa miejsca przeznaczone są dla słuchacza/słuchaczki z Polski.

Niemieccy związkowcy trafiają do Akademii w przeróżny sposób - często są to osoby aktywnie działające np. w radzie zakładowej, niektórzy sami zgłaszają swoim związkom chęć studiowania w EAdA - wszyscy jednak muszą zdać test kwalifikujący do przyjęcia do Akademii.

Czego uczy się w Akademii?

Rok podzielony jest na trzy trymestry. Każdy z nich poświęcony jest odrębnej dziedzinie: gospodarce i społeczeństwu, polityce socjalnej, prawu. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, nierzadko związani ze związkami zawodowymi. Sposób prowadzenia zajęć jest stricte akademicki,  wykłady uzupełniane są ćwiczeniami w grupach. Zajęcia z organizacji i komunikacji przypominają  bardziej związkowe seminaria. Rok w EAdA kończy się napisaniem tzw. pracy domowej, czyli dłuższej wypowiedzi pisemnej na jeden z podanych wcześniej tematów z zakresu głównych dziedzin. W przygotowaniu  pracy pomagają zajęcia z technik pracy naukowej prowadzone przez współpracowników naukowych Akademii. Wszyscy studenci uczęszczają także na zajęcia z języka angielskiego.

Jak wygląda życie studenta Akademii Pracy?

Stypendyści EAdA otrzymują na czas trwania roku szkolnego własny pokój z łazienką, wyżywienie (każdego dnia śniadanie, obiad i kolacja, a także kieszonkowe na jedzenie podczas weekendu tzw. Essensgeld) oraz 400 euro miesięcznie na własne wydatki. Dodatkowo finansowany jest jeden wyjazd do domu miesięcznie. Mieszkańcy akademika mają do dyspozycji własną kuchnię, czytelnię, bibliotekę, pokój telewizyjny i bar). Budynek mieści się przy ulicy Mertonstrasse 30, bardzo blisko targów frankfurckich i trzy stacje metra od centrum miasta.

Co daje nauka w Akademii?

Studenci Akademii to osoby zaangażowane w działalność związkową, dlatego też prócz treści akademickich podczas rozmów często poruszane są aktualne tematy związkowe. Jednym z nich jest np. strajk pracowników koncernu amazon.com. Często porównuje się też doświadczenia związkowe pomiędzy członkami wywodzącymi się z różnych branż. W ramach wymiany poglądów organizowana jest także tygodniowa wycieczka do Brukseli, podczas której studenci z EAdA poznają studentów z austriackiego odpowiednika Akademii i wspólnie realizują projekt.

Po skończeniu nauki wielu studentów decyduje się na studia na niemieckich uniwersytetach, część osób bierze potem udział w treningu organizowanym przez związki zawodowe. Ukończenie Akademii jest równoznaczne z otwarciem się wielu furtek i posiadaniem wielu możliwości.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie po niemiecku.  Główne przedmioty to: Teorie reprezentowania interesów, Historia powstawania porządku prawnego w Europie, Historia polityki socjalnej i społecznej, Wstęp do prawa cywilnego (prawo niemieckie), Wstęp do prawa pracy (prawo niemieckie), Wstęp do prawa unijnego, Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika (prawo niemieckie), Socjologia organizacji, Zarządzanie/Komunikowanie/Rozwiązywanie sporów, Bieda i bezrobocie, Etyka.  

Więcej informacji na temat EAdA: www.akademie-der-arbeit.de