Solidarność Wielkopolska - Po interwencji „S” - szpital wypłaci
Po interwencji „S” - szpital wypłaci
Poniedziałek 27 maja 2013

Podczas spotkania z ordynatorami, kierownikami działów, oddziałowymi i związkami zawodowymi, które odbyło się 14 maja br., dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Pile oświadczyła, że wykona polecenia Państwowej Inspekcji Pracy i wypłaci pracownikom 2 103 183,95 zł z 2 560 511,30 zł należnych im świadczeń. Kwota ta stanowi 40% z blisko 6,5 mln zł należności. Jest to różnica między kontraktami w odniesieniu do świadczeń tego samego rodzaju w latach 2011 i 2012. PIP ustaliła, że wzrost wynagrodzeń nie był uzgadniany z przedstawicielami organizacji związkowych.
To już drugi szpital (po SP ZOZ Szamotuły), który po interwencjach OM NSZZ „S” z siedzibą w Pile wypłaci pracownikom ustawowe podwyżki.Andrzej Smolarski